Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for elektronisk overføring av epikrise ved utskrivning fra helseinstitusjon til innleggende eller henvisende helsepersonell, pasientens faste lege og eventuelt til annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. Det skal også sendes epikrise ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist, jf. forskrift om pasientjournal § 45 a.

Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes til. Dersom annet ikke opplyses eller fremgår, sendes epikrise til innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens faste lege, jf. forskrift om pasientjournal § 9.

Målgrupper

​Obligatorisk for

​​Virksomheter som yter spesialisthelsetjenester

​Sende

​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

​​Motta

​Helseforetak og private sykehus​

​Motta​

​Pleie- og omsorgstjenesten: Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Motta​

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 3.

Kan erstattes av: HIS 80226:2006

 

​Anbefalt for

​Andre virksomheter som sender epikrise

​Sende

​Andre virksomheter som plikter å motta epikrise

​Motta

Forrige versjon

Teknisk informasjon

Kontakt


​Fant du det du lette etter?​