Logo for print

Oversikt over endringer

Endringer fom 06.04.2017

​Dato ​EndringerLes mer​
​21.09.2017

​Oppdaterte visningsfiler for

 • Dialogmelding v1.1

Oppdaterte felleskomponenter

 • kodeverk.xsl
Informasjon endringer (PDF)
​29.08.2017

​Nye versjoner av visningsfiler for

 • Svarrapport

Nye eksempelfiler for

 • Epikrise v1.1

 • Epikrise v1.2

 • Henvisning v1.0

 • Henvisning v1.1

​Informasjon endringer (PDF)
​30.06.2017

​​Nye versjoner av visningsfiler

 • Rekvisisjon

 • E-resept

Informasjon endringer (PDF)
​21.06.2017

​Nye versjoner av visningsfiler

 • Epikrise

 • Rekvisisjon

 • NAV innrapportering trekk

 • Svarrapport

 • Henvisning

 • Pleie- og omsorgsmeldinger

 • Felleskomponenter 

​Informasjon endringer (PDF)
06.06.2017

​Nye versjoner av visningsfiler

 • Henvisningsmelding
Informasjon endringer (PDF)
19.05.2017

​Nye versjoner av visningsfiler:

 • E-resept

 • Fødselsepikrise

 • Svarrapport

 • Henvisningsmelding

​Informasjon endringer (PDF)
10.05.2017

​Nye versjoner av visningsfiler:

 • Dialogmelding

 • NAVInnrapporteringTrekk

 • Epikrise

 • E-resept

 • Svarrapport

​Informasjon endringer (PDF)

10.04.2017

Nye versjoner av visningsfiler:

 • Epikrise
 • Rekvisisjon
 • Henvisningsmelding
 • Svarrapport
 • m.fl. 

Informasjon endringer (PDF)

Les mer om visningsfiler

Visningsfilene gir en lesevennlig presentasjon av innholdet i en xml-melding.

Visningsfilene fungerer slik at de leser innholdet i en XML-melding og gjør dette om til HTML-format. På den måten kan innholdet vises i en lesevennlig form i en nettleser.

En visningsfil er en programfil som er skrevet i XSL (eXtensible Stylesheet Language), et script-språk spesialtilpasset for å behandle filer på XML-format. XML (eXtensible Markup Language) er det formatet som standardmeldinger i helsesektoren bruker for å sende meldinger mellom enheter.

​Leverandører av datasystemer i helsesektoren kan velge å integrere de nasjonale visningsfilene i sine løsninger for å vise både mottatte og sendte meldinger.

Oversikt over hvilke visningsfiler som er laget

Det er en visningsfil for hver XML- melding i sarepta.ehelse.no. Hver visningsfil kan finnes i flere versjoner, tilpasset ulike versjoner av XML-meldingen. I tillegg kommer en del felleskomponenter, det vil si gjenbruk av kode i flere visningsfiler.

Noen visningsfiler er også versjons-uavhengige.

​Standard​versjon

Dialogmelding

v1.0, v1.1

​Epikrise

v1.0, v1.1, v1.2, versjons-uavhengig

Eresept M1

Eresept M2-M12

​​v2.4, v2.5

Eresept M5

v2.4, v2.5

Eresept M6

v2.4, v2.5

Eresept M7

v2.4, v2.5

Eresept M8

v2.4, v2.5

Eresept M15

v2.5

Eresept M24

​​v2.5

Eresept M25

​​v2.5

Eresept M27.1

​​v2.5

Eresept M27.2

​​v2.5

Eresept M27.3

​​v2.5

Eresept M27.4

​​v2.5

Eresept M28

​​v2.5

Eresept M42

​​v2.5

Eresept M96

​​v2.5

Eresept Utlevering

v2.4, v2.5

Fødselsepikrise

v1.3 eller lavere

Henvisning

v1.0, v1.1, v2.0, versjonsuavhengig

NAV innrapportering av trekk

v1.0

​Pleie- og omsorgsmeldinger

v1.6 eller lavere, v2.0

Rekvisisjon

v1.4, v.5, v1.6, versjons-uavhengig

Svarrapport

v1.3, v1.4, versjons-uavhengig

 

Teknisk dokumentasjon visningsfiler

Stil

De fleste visningsfilene kan skrives ut i ulike stiler. Det finnes fire varianter:

​Stil​Mer informasjon

No-line-doc

​Standard hvis ikke noe annet er angitt. Ingen markeringer.

One-line-doc

​Linjer som markering mellom avsnitt m.m.

Document

​Rammer og bakgrunnsfarger i blått eller grått på avsnitt og ledetekster.

Document Smooth

​Som 'Document', men bruker bare lyse gråfarger. (Angi Smooth ved sending av parameter).

Stilen Smooth er tilpasningsvennlig ved at alle farger kan justeres i filen /visningsfil/felleskomponenter/smooth-visning.css.

 

Stilen velges ved å redigere direkte i filen /visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl: Denne importeres inn i hovedvisningsfilene, så en endring her påvirker alle visninger.

Alternativt kan man sende inn en parameter "visningStil" når man kaller XSL transformeringen. Måten å gjøre det på varierer med hvilket program man benytter for transformeringen. Eksempler for Java med biblioteker fra Xalan og Saxon:

 

​Java Xalan/Xerces

java -classpath org.apache.xalan.xslt.Process -in  .... -param visningStil Smooth

 

​Java Saxon

​java -jar saxon9he.jar -s:... visningStil=Smooth

Transformering

Det kan være forskjell på hvordan XSLT programmene foretar transformering til HTML. Eksempelvis vil linjeskift kunne bli oversatt ulikt:

Nettleserversjoner

Det bør brukes nyere versjoner av nettlesere, f.eks. Internet Explorer v9 og høyere. For eldre versjoner (IE 7/8) anbefales ikke bruk av stilene "Document" eller "Smooth". Heller ikke de versjonsuavhengige visningsfilene fungerer like godt på eldre nettlesere (IE7/8).

Utskrift

Noen visninger kan ha en grå bakgrunnsfarge på deler av dokumentet. For at bakgrunnsfargen skal bli med på utskrift fra nettleser må man i nettleseren krysse av for 'Skriv ut bakgrunn (farger og bilder)'.

Firefox : Se meny 'Fil/Utskriftformat....' I dialogen under menyfane 'Formattering og innstillinger' kryss av for 'Skriv ut bakgrunn (farger og bilder)'
Chrome : Velg utskrift (Ctrl-P). I venstre dialogmeny klikk ' + Flere innstillinger', og kryss deretter av 'Bakgrunnsgrafikk'
Internet Explorer : Klikk på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne og velg 'Skriv ut .../Utskriftformat'. I dialogen kryss av for 'Skriv ut bakgrunnsfarger og bilder'.

Vedlegg i visningsfiler

Noen visningsfiler kan inneholde vedlegg av type PDF eller et bilde (.png eller .jpg). Vedlegget kan enten være en del av XML-filen på et 'base64'-format, som er et kodet format, eller være en url-referanse til en internettadresse der filen ligger.

Det er varierende støtte hos nettleserne for å støtte visning av et slikt vedlegg. Hvis nettleseren ikke støtter å vise vedlegget vil man isteden bare se et sort eller grått område. Prøv da å åpne meldingen med enn annen nettleser. Nettleseren kan også ha noen (sikkerhets-)innstillinger som kan påvirke om vedlegget vises eller ikke.

Her er en oversikt over hvilke vedleggsformat som vil vises på i ulike nettlesere, basert på våre tester:

​Format på Vedlegg​Internet explorer​Google Crome​Mozilla firefox

​PDF som base64

​Nei

​Ja

​Ja

​PDF som url-referanse

​Ja

​Ja

​Nei

​Bilde som base64

​Ja

​Ja

​Ja

Bilde som url-referanse

​Ja

​Ja

​Ja

 

Skjermbredde

Det er innført responsivt design på noen av visningsfilene. På smale enheter kan da horisontale tabeller kollapse og kolonnene vises vertikalt isteden. Dette skjer når vindusbredden blir smalere enn 768 piksler (som tilsvarer iPad stående).

Ønsker man å endre dette kan dette gjøres i filen /visningsfil/felleskomponenter/ehelse-visning.css.
Se etter denne linjen :

    @media (max-width: 767px) { 
    ...

Bytt evt. ut 767 med annen verdi om ønskelig.

 

Sist oppdatert: 21. september 2017