Logo for print

SYSVAK er det nasjonale vaksinasjonsregisteret.

Det finnes i alt seks ulike SYSVAK meldingstyper; tre Request-meldinger og tre Response-meldinger.

HendelseRequest, SokRequest og KodeverkRequest er meldinger til SYSVAK.

HendelseResponse, SokResponse og KodeverkResponse er meldinger fra SYSVAK, som en svarmelding til Request-meldingene.

Request-meldingene benyttes til å registrere vaksinasjonsdata, søke på vaksinasjonsdata og å spørre om kodeverksinformasjon i SYSVAK med tilhørende svarmeldinger.

SYSVAK-meldinger

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra Implementasjon av SYSVAK meldinger: Meldingsbeskrivelse (fhi.no)

 

Sist oppdatert: 18. september 2017