Logo for print

Standarden er en profil av Standard for dialogmelding (HIS 80603:2017)

Den inneholder krav til hvordan Standard for dialogmelding skal benyttes innenfor området Digital dialog, dvs. ved dialog mellom helsepersonell/-virksomheter og innbyggere som skjer via portalen helsenorge.no. Eksempler på bruk er timebestillinger og e-konsultasjoner.

Merknad:

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012) benyttes så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.