Logo for print

Standarden er en profil av av   Standard for dialogmelding (HIS 80603:2017)

Den inneholder krav til hvordan Standard for dialogmelding skal benyttes innenfor området Digital dialog, dvs. ved dialog mellom helsepersonell/-virksomheter og innbyggere som skjer via portalen helsenorge.no. Eksempler på bruk er timebestillinger og e-konsultasjoner.

Merknad: Applikasjonskvittering versjon 1.1 benyttes i forbindelse med denne standarden så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Kravdokument

Profil av

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin