Logo for print

Den inneholder krav til hvordan Standard for dialogmelding skal benyttes innenfor området Digital dialog, dvs. ved dialog mellom helsepersonell/-virksomheter og innbyggere som skjer via portalen helsenorge.no. Eksempler på bruk er timebestillinger og e-konsultasjoner.

 

​Anbefalt

​Virksomheter som samhandler med innbyggere via portalen helsenorge.no

Profil av 

Teknisk informasjon