Logo for print

Dette er en ny versjon av standard for dialogmelding (HIS 80603) som foreløpig kun benyttes gjennom profilene Digital dialog (HIS 1076:2017) og Helsefaglig dialog (HIS 1077:2017).

Merknad:

Nærmere angivelse av målgrupper for standarden finnes i hver enkelt profil.

Kravdokument

Forrige versjon

Tilgjengelige profiler

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)