Logo for print

Denne versjonen av standard for dialogmelding skal kun benyttes gjennom profiler.

Merknad:

Nærmere angivelse av målgrupper for standarden finnes i hver enkelt profil.

Forrige versjon

Tilgjengelige profiler

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

Kontakt

Oppdatert 6. juni 2018