Logo for print

Dette er en ny versjon av standard for dialogmelding (HIS 80603) som foreløpig kun benyttes gjennom profilen Digital dialog (HIS 1076:2017).

Merknad: Nærmere angivelse av målgrupper for denne standarden finnes i hver enkelt profil. Her finnes også informasjon om hvilken versjon av HIS 80415 (Applikasjonskvittering) som skal benyttes i forbindelse med profilen.

Kravdokument

Forrige versjon

Tilgjengelige profiler

Relaterte dokumenter

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)