Logo for print

Melding for å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling, og som ikke er dekket av egne standarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc. 

Merknad:

  • Dialogmelding skal kun benyttes gjennom profiler
  • Målgrupper for standarden er beskrevet under hver profil

Forrige versjon

Tilgjengelige profiler

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

Kontakt

Oppdatert 6. juni 2018