Logo for print

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å ivareta mer generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling, og som ikke er dekket av egne standarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc. Eksempler på bruk er forespørsler, svar på forespørsler og avviksmeldinger mellom EPJ-system i tilknytning til pasientbehandling.

Merknad:

Nærmere angivelse av målgrupper for denne standarden finnes i hver enkelt profil.

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2006)

Her finnes også informasjon om hvilken versjon av HIS 80415 (Applikasjonskvittering) som skal benyttes i forbindelse med profilen.

Neste versjon

Tilgjengelige profiler

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

​Fant du det du lette etter?​