Logo for print

Denne versjonen av brukes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2018.​

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen

Dokumenter

  • Kravdokument: Den vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer) (NPR_ord.docx)
  • Beskrivelse av spesielle forhold:  (C_ord.docx)
  • Skjema for meldingen: NPR(ord).xsd
  • Skjema for kodeverk til meldingen: NPR(ord)_CodingSchemes.xsd

Kontakt