Logo for print

​Målgrupper

​obligatorisk for

​​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten

​Motta

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR sender meldingen.

Kravdokument

  • Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger (NPR_err.docx)

Kontakt