Logo for print

Dette notatet beskriver minstekrav til det medisinskfaglige informasjonsinnhold og hvilke informasjonselementer som altid skal være med ved sending av elektronisk epikrise for tannhelsetjenesten.

​Notatet inneholder også noen presiseringer for administrativt innhold.

Dokument

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin