Logo for print

​Denne standarden beskriver det utvalget av datatyper som skal benyttes ved meldingsutvikling og i alle andre situasjoner hvor det er behov for datatyper.

Andre datatyper vil kun bli benyttet dersom oppdragsgiver eksplisitt krever dette.
Det er tatt utgangspunkt i høringsutkastet til Data Types Part I fra HL7, og det er gjort et utvalg som er ment å skulle dekke de behov Direktoratet for e-helse har i forbindelse med standardisering mv. Utvalget består hovedsakelig av grunnleggende datatyper, mens de mer komplekse datatypene er søkt unngått. For enkelte av datatypene er det foretatt mindre endringer i definisjonen, slik at datatypen blir et rent subsett av tilsvarende HL7 datatype. Dette innebærer at de obligatoriske egenskaper ved de datatypene som er inkludert i utvalget, er tatt med, mens en del opsjoner som det ikke anses å være behov for på kort sikt, er tatt ut. Unntak fra denne hovedregelen er angitt spesielt.
Dokumentet inneholder også en beskrivelse av hvordan datatypene skal representeres i XML-syntaks.

Kontakt

Oppdatert 6. juni 2018

​Fant du det du lette etter?​