Logo for print

Standarden beskriver en type melding som benyttes for å gi bekreftelse på at en spesifikk melding er mottatt og kan leses av mottakende applikasjon, eller i motsatt fall varsle om mulige feil i forbindelse med mottaket.

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av en forsendelsesprosessen i forbindelse med mottak av en fagmelding. Oversikt over hvilken versjon av applikasjonskvittering som kan benyttes med hver meldingstype finnes i Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering (HIS 1168:2016).

Målgrupper

​obligatorisk for

​Det er obligatorisk for alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp å håndtere applikasjonskvittering slik som angitt i denne standarden, ved sending eller mottak av meldinger etter forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6.

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 5 første ledd bokstav b). 

Kan erstattes av: HIS 80415:2004

 

​Anbefalt for

​Alle virksomheter som sender basismeldinger, PLO-meldinger og/eller Dialogmeldinger

Motta

​Alle virksomheter som mottar basismeldinger, PLO-meldinger og/eller Dialogmeldinger

​Sende

Forrige versjon

Teknisk informasjon

Kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta).

  • Tekniske filer (f.eks. XML-skjema og visningsfiler)
  • Relaterte dokumenter (f.eks. implementasjonsveiledninger)

​Fant du det du lette etter?​