Logo for print

Dokumentet omhandler Direktoratet for e-helses anbefalinger om bruk av SMART on FHIR som et rammeverk for applikasjonsintegrasjon i helseinformasjonssystemer.

Kontakt