Logo for print


Dokumentet beskriver Direktoratet for e-helse sin overordnede anbefaling om å bruke HL7 FHIR for datadeling. 

Anbefalingen er basert på tidligere utredninger i Direktoratet for e-helse, erfaringer i nasjonale og internasjonale prosjekter, generell adopsjon blant leverandører, anbefalinger og ibruktakelse fra e-helsemyndigheter i andre land og andre internasjonale standardiseringsorganisasjoner.

Dette er en retningslinje for aktører i helse- og omsorgssektoren som vurderer eller er i ferd med å ta i bruk datadeling. 

Se også Anbefaling om bruk av SMART on FHIR.