Logo for print

Dokumentet omhandler bruk av nye kommunikasjonsrammeverk for meldingsutveksling mot nasjonale løsninger. Vurderingen har inkludert flere kommunikasjonsrammeverk og spesifikt helsenorge.no sin bruk av AMQP.

Arkitekturstyring i Direktoratet for e-helse har vurdert behov og arkitektur, og dette dokumentet inneholder en oppsummering av prosessen, vurderingen av bruk av rammeverket AMQP og en anbefaling om når AMQP bør brukes.

Kontakt