Logo for print

​Dokumentet beskriver bruk av AMQP i meldingsutveksling med løsningen helsenorge.no. Spesifikasjonen inneholder krav til bruk av AMQP og krav til feilhåndtering.

Målgrupper

Helsenorge.no og virksomheter som samhandler med innbyggere via helsenorge.no

Anbefaling

Direktoratet for e-helse anbefaler at AMQP benyttes som kommunikasjonsrammeverk for løsninger knyttet til selvbetjeningsløsninger på helsenorge.no, dvs. der innbyggere har dialog med helsepersonell/-virksomheter. 

AMQP skal ikke brukes til meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten som omfattes av forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

For mer informasjon, les: Anbefaling om bruk av AMQP

Tekniske filer

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler etc) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta).