Logo for print

Denne standarden beskriver hvordan adresseinformasjon om avsender, mottaker og kopimottaker skal representeres ved hjelp av XML i nasjonale meldingsstandarder.

Dokumentet er erstattet av HIS 1153:2015

Kravdokument

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin