Logo for print

 

 

ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregisterhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/atc-anatomisk-terapeutisk-kjemisk-legemiddelregisterATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister
Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/adresseopplysninger-i-nasjonale-meldingsstandarder-hisd-10292011Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011)
Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten (HISD 1103:2015)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/adressering-til-og-fra-spesialisthelsetjenesten-hisd-11032015Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten (HISD 1103:2015)
Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/applikasjonskvittering-v10-his-804152004Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)
Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/applikasjonskvittering-v11-his-804152012Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012)
Behandlerkravmelding (BKM)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/behandlerkravmelding-bkmBehandlerkravmelding (BKM)
Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester (HISD 1101:2015)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/bruk-av-norsk-laboratoriekodeverk-nlk-i-rekvirering-og-svarrapportering-av-medisinske-tjenester-hisd-11012015Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester (HISD 1101:2015)
Bruk av XHTML-formatering (HISD 1155:2008)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/bruk-av-xhtml-formatering-hisd-11552008Bruk av XHTML-formatering (HISD 1155:2008)
Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2016)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/bruk-av-kontaktopplysninger-i-basismeldinger-dialogmelding-og-pleie-og-omsorgsmeldinger-hisd-11742016Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2016)
Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/bruk-av-kontaktopplysninger-i-basismeldinger-dialogmelding-og-pleie-og-omsorgsmeldinger-hisd-11742017Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2017)
Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 80806:2012)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/bruk-av-pleie-og-omsorgsmeldinger-hisd-808062012Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 80806:2012)
Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv (HIS 80117:2002)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/datatyper-til-bruk-ved-meldingsutveksling-mv-his-801172002Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv (HIS 80117:2002)
Den gode epikrise: minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending (HISD 1033:2010)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/den-gode-epikrise-minstekrav-til-medisinskfaglig-innhold-ved-sending-hisd-10332010Den gode epikrise: minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending (HISD 1033:2010)
Den gode henvisning: minstekrav og mapping mot XML (HISD 1032:2011)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/den-gode-henvisning-minstekrav-og-mapping-mot-xml-hisd-10322011Den gode henvisning: minstekrav og mapping mot XML (HISD 1032:2011)
Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger v52.0.2https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/den-ordinere-tilbakemeldingen-inkludert-feilmeldinger-v5202Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger v52.0.2
Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger v53.1.1https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/den-ordinere-tilbakemeldingen-inkludert-feilmeldinger-v5311Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger v53.1.1
Dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/dialogmelding-v10-his-806032006Dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006)
Dialogmelding v1.1 (HIS 80603:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/dialogmelding-v11-his-806032017Dialogmelding v1.1 (HIS 80603:2017)
Digital dialog v1.0 (HIS 1076:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/digital-dialog-v10-his-10762017Digital dialog v1.0 (HIS 1076:2017)