Logo for print

 

 

Applikasjonskvittering (v1.1) (HIS 80415:2012)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/applikasjonskvittering-v11-his-804152012Applikasjonskvittering (v1.1) (HIS 80415:2012)
Dialogmelding (HIS 80603:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/dialogmelding-his-806032017Dialogmelding (HIS 80603:2017)
Digital dialog (HIS 1076:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/digital-dialog-his-10762017Digital dialog (HIS 1076:2017)
IHE XDS metadata: Norsk profil av IHE XDS.b (HIS 1169:2016)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/ihe-xds-metadata-norsk-profil-av-ihe-xdsb-his-11692016IHE XDS metadata: Norsk profil av IHE XDS.b (HIS 1169:2016)
Pleie- og omsorgsmeldiger v.2.0: Administrative funksjonelle krav (HIS 1162-2:2016)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/pleie-og-omsorgsmeldiger-v20-administrative-funksjonelle-krav-his-1162-22016Pleie- og omsorgsmeldiger v.2.0: Administrative funksjonelle krav (HIS 1162-2:2016)
Pleie- og omsorgsmeldinger v.2.0: Helsefaglige funksjonelle krav (HIS 1162-1:2016)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/pleie-og-omsorgsmeldinger-v20-helsefaglige-funksjonelle-krav-his-1162-12016Pleie- og omsorgsmeldinger v.2.0: Helsefaglige funksjonelle krav (HIS 1162-1:2016)
Pleie- og omsorgsmeldinger v.2.0: Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse (HIS 1162-3:2016)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/pleie-og-omsorgsmeldinger-v20-informasjonsmodell-og-xml-meldingsbeskrivelse-his-1162-32016Pleie- og omsorgsmeldinger v.2.0: Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse (HIS 1162-3:2016)
Spørretjenesten pasientens frikortstatus (HIS 1024:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/sporretjenesten-pasientens-frikortstatus-his-10242017Spørretjenesten pasientens frikortstatus (HIS 1024:2017)
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten (v1.5) (HIS 80704:2009)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standard-for-elektronisk-kommunikasjon-med-pleie-og-omsorgstjenesten-v15-his-807042009Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten (v1.5) (HIS 80704:2009)
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten (v1.6) (HIS 80704:2014)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standard-for-elektronisk-kommunikasjon-med-pleie-og-omsorgstjenesten-v16-his-807042014Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten (v1.6) (HIS 80704:2014)
Innleggelsesrapport (v1.6) (HIS 1143:2014)https://ehelse.no/-innleggelsesrapport-v16-his-11432014 Innleggelsesrapport (v1.6) (HIS 1143:2014)
ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregisterhttps://ehelse.no/atc-anatomisk-terapeutisk-kjemisk-legemiddelregisterATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister
Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011)https://ehelse.no/adresseopplysninger-i-nasjonale-meldingsstandarder-hisd-10292011Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011)
Applikasjonskvittering (v1.0) (HIS 80415:2004)https://ehelse.no/applikasjonskvittering-v10-his-804152004Applikasjonskvittering (v1.0) (HIS 80415:2004)
Avviksmelding (HIS 1151:2006)https://ehelse.no/avviksmelding-his-11512006Avviksmelding (HIS 1151:2006)
Behandlerkravmelding (BKM)https://ehelse.no/behandlerkravmelding-bkmBehandlerkravmelding (BKM)
Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester. Støttedokument til teknisk standard (HISD 1101:2015)https://ehelse.no/bruk-av-norsk-laboratoriekodeverk-nlk-i-rekvirering-og-svarrapportering-av-medisinske-tjenester-stottedokument-til-teknisk-standard-hisd-11012015Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester. Støttedokument til teknisk standard (HISD 1101:2015)
Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2016)https://ehelse.no/bruk-av-kontaktopplysninger-i-basismeldinger-dialogmelding-og-pleie-og-omsorgsmeldinger-hisd-11742016Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2016)
Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 80806:2012)https://ehelse.no/bruk-av-pleie-og-omsorgsmeldinger-hisd-808062012Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 80806:2012)
Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv (HIS 80117:2002)https://ehelse.no/datatyper-til-bruk-ved-meldingsutveksling-mv-his-801172002Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv (HIS 80117:2002)