Logo for print

 

 

Applikasjonskvittering (v1.1) (HIS 80415:2012)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/applikasjonskvittering-v11-his-804152012Applikasjonskvittering (v1.1) (HIS 80415:2012)
Innrapportering av data for Innsatsstyrt finansiering (ISF)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/innrapportering-av-data-for-innsatsstyrt-finansiering-isfInnrapportering av data for Innsatsstyrt finansiering (ISF)
Innrapportering av data fra avtalespesialisterhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/innrapportering-av-data-fra-avtalespesialisterInnrapportering av data fra avtalespesialister
Innrapportering av hendelser i forløphttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/innrapportering-av-hendelser-i-forlopInnrapportering av hendelser i forløp
M5.2 – Kvittering på tilbakekalling resepthttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/m52-kvittering-pa-tilbakekalling-reseptM5.2 – Kvittering på tilbakekalling resept
Innrapportering av data etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/innrapportering-av-data-etter-psykisk-helsevernloven-epj-standardInnrapportering av data etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)
Innrapportering av data fra rehabiliteringsenheterhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/innrapportering-av-data-fra-rehabiliteringsenheterInnrapportering av data fra rehabiliteringsenheter
Validering av data om helsehjelp for somatiske lidelserhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/validering-av-data-om-helsehjelp-for-somatiske-lidelserValidering av data om helsehjelp for somatiske lidelser
Dialogmelding (HIS 80603:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/dialogmelding-his-806032017Dialogmelding (HIS 80603:2017)
Digital dialog (HIS 1076:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/digital-dialog-his-10762017Digital dialog (HIS 1076:2017)
Henvisningsmelding (HIS 80517 utkast til utprøving 2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/henvisningsmelding-his-80517-utkast-til-utproving-2017Henvisningsmelding (HIS 80517 utkast til utprøving 2017)
IHE XDS metadata: Norsk profil av IHE XDS.b (HIS 1169:2016)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/ihe-xds-metadata-norsk-profil-av-ihe-xdsb-his-11692016IHE XDS metadata: Norsk profil av IHE XDS.b (HIS 1169:2016)
Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjonsparametere (HISD 1177:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/implementasjonsguide-api-for-bruk-av-kommunikasjonsparametere-hisd-11772017Implementasjonsguide: API for bruk av kommunikasjonsparametere (HISD 1177:2017)
Pleie- og omsorgsmeldiger del 2: Administrative funksjonelle krav (HIS 1162-2 Utkast til pilotering 2016)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/pleie-og-omsorgsmeldiger-del-2-administrative-funksjonelle-krav-his-1162-2-utkast-til-pilotering-2016Pleie- og omsorgsmeldiger del 2: Administrative funksjonelle krav (HIS 1162-2 Utkast til pilotering 2016)
Pleie- og omsorgsmeldinger del 1: Helsefaglige funksjonelle krav (HIS 1162-1 Utkast til pilotering 2016)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/pleie-og-omsorgsmeldinger-del-1-helsefaglige-funksjonelle-krav-his-1162-1-utkast-til-pilotering-2016Pleie- og omsorgsmeldinger del 1: Helsefaglige funksjonelle krav (HIS 1162-1 Utkast til pilotering 2016)
Pleie- og omsorgsmeldinger del 3: Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse (HIS 1162-3 Utkast til pilotering 2016)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/pleie-og-omsorgsmeldinger-del-3-informasjonsmodell-og-xml-meldingsbeskrivelse-his-1162-3-utkast-til-pilotering-2016Pleie- og omsorgsmeldinger del 3: Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse (HIS 1162-3 Utkast til pilotering 2016)
Spørretjenesten pasientens frikortstatus (HIS 1024:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/sporretjenesten-pasientens-frikortstatus-his-10242017Spørretjenesten pasientens frikortstatus (HIS 1024:2017)
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten (v1.5) (HIS 80704:2009)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standard-for-elektronisk-kommunikasjon-med-pleie-og-omsorgstjenesten-v15-his-807042009Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten (v1.5) (HIS 80704:2009)
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten (v1.6) (HIS 80704:2014)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standard-for-elektronisk-kommunikasjon-med-pleie-og-omsorgstjenesten-v16-his-807042014Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten (v1.6) (HIS 80704:2014)
Veiledning til riktig implementasjon og bruk av ebXML som rammeverk for meldingsutveksling (HISD 1171:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/veiledning-til-riktig-implementasjon-og-bruk-av-ebxml-som-rammeverk-for-meldingsutveksling-hisd-11712017Veiledning til riktig implementasjon og bruk av ebXML som rammeverk for meldingsutveksling (HISD 1171:2017)