Logo for print

Denne standarden beskriver et sett med meldinger som kan benyttes til elektronisk informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og eventuelt andre aktører.

Ved avvik skal mottaker av meldingen eller en profil av meldingen, bruke avviksmelding (HIS 1151:2006). Avsender av meldingen skal kunne motta avviksmelding 

Kravdokument

Tidligere versjoner

Relaterte dokumenter

XML-schema

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler, eksempel o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

Tilgjengelige profiler

Bibliografi

Videreutvikling av standarden

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin