Logo for print

​SYSVAK er det nasjonale vaksinasjonsregisteret, se SYSVAK-registerforskriften (lovdata.no)

Målgrupper

​Anbefalt for

​Meldingene er anbefalt ​for alle virksomheter hvor det foretas vaksinasjon

SYSVAK-meldingene

Det finnes seks ulike SYSVAK meldingstyper: tre Request-meldinger og tre Response-meldinger. Virksomheter som sender en Request-melding må kunne motta tilhørende Respons-melding.

Request-meldingene benyttes til å registrere vaksinasjonsdata, søke på vaksinasjonsdata og spørre om kodeverksinformasjon i SYSVAK. Responsmeldingene er en svarmelding på Request-meldingene.

Folkehelseinsituttet mottar Request-meldingene og sender Respons-meldingene.

Oversikt over meldingene 

​Melding ​Beskrivelse
HendelseRequest​Hendelsesregistrering, dvs. vaksinasjon eller manglende vaksinering for en gitt vaksinand
HendelseResponse​Svar på en hendelsesregistrering. Inneholder blant annet informasjon om registreringen ble akseptert av SYSVAK eller ikke.

SokRequest

 

Søk etter vaksinander og hendelser. Søk etter vaksinander utføres først i Folkeregister FHI, deretter hentes hendelsene for vaksinanden i SYSVAK.
SokResponse​Svar på en søkemelding. Kun personer fra Folkeregister FHI blir returnert. 
KodeverkRequest​Forespørsel etter kodeverk som eksisterer i SYSVAK.
KodeverkResponse​Svarmelding på en kodeverksforespørsel

Teknisk informasjon

Teknisk arkiv for standarder (Sarepta):

  • Skjema, eksempelfiler og valideringskoder 

Teknisk informasjon for SYSVAK (fhi.no):

  • Informasjon om integrasjon mot SYSVAK, test og godkjenning av meldinger, SYSVAK kodeverk, eksport av sysvak data m.m.  

Kontakt

 

 

 

 

 

​Fant du det du lette etter?​