Logo for print

Referansekatalogen for e-helse gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder, jf. forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten § 7.

Målgruppe for Referansekatalogen for e-helse er virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten og deres leverandører. Merk at virksomhet også omfatter enkeltpersonforetak som for eksempel en lege som driver sin praksis på et legesenter sammen med andre leger.

Referansekatalogens innhold

Referansekatalogen for e-helse inneholder en oversikt over standarder og andre kravdokumenter for IKT-systemer som er obligatoriske eller anbefalt for helse- og omsorgstjenesten.

Obligatoriske standarder har hjemmel i forskrift mens øvrige kravdokumenter i katalogen er anbefalt av Direktoratet for e-helse eller annen offentlig myndighet.

Eksempler på kravdokumenter er standarder, helsefaglige kodeverk og tekniske spesifikasjoner. 

Status på standarder i referansekatalogen

Angir hvor i livssyklusen et kravdokument befinner seg. Følgende muligheter finnes:

Under utprøving

  • Direktoratet for e-helse anbefaler at virksomhetene bør prøve ut en ny standard eller versjon av en standard med sikte på å erstatte en obligatorisk standard.

Under innfasing

  • Perioden fra et nytt kravdokument eller en ny versjon av et kravdokument anbefales tatt i bruk og fram til bruken av tidligere versjoner av samme kravdokument har opphørt.
    Ved første versjon av et kravdokument vil innfasingsperioden vare frem til hovedtyngden av målgruppen benytter dette.

Aktiv

  • Denne status benyttes fra innfasing er gjennomført og frem til utfasing starter.

Under utfasing

  • Denne status benyttes dersom denne versjonen av kravdokumentet planlegges tatt ut av bruk.

Utgått

  • Kravdokument med denne status skal ikke benyttes hvis de er erstattet av et annet obligatorisk kravdokument.
    For øvrig benyttes denne status for kravdokument som ikke anbefales benyttet mer

Sist oppdatert: 2. april 2019