Logo for print

Helsefaglige virksomheter i offentlig sektor må ta hensyn til obligatoriske og anbefalte IT-standarder som gjelder for offentlig sektor i sin helhet. Den enkelte virksomhet må sørge for kravene blir tatt hensyn til i anskaffelser, utvikling, oppsett og bruk av offentlige IT-løsninger.

Standardiseringsrådet er en bredt sammensatt gruppe med medlemmer fra ulike kommunale og statlige virksomheter. Gruppen gir råd til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om hvilke standarder som bør anbefales eller gjøres obligatoriske i offentlig sektor. Difi beslutter selv hva som er anbefalte forvaltningsstandarder, mens KMD/regjeringen beslutter obligatoriske forvaltningsstandarder.

Difi utgir en egen Referansekatalog (difi.no) med oversikt over disse standardene.

Sist oppdatert: 20. februar 2019