Logo for print

Listen nedenfor inneholder en oversikt med lenke til et utvalg dokumenter som er referert fra kravdokumentene i Referansekatalogen for e-helse, og som vurderes som spesielt nyttige i forbindelse med anvendelsen av kravdokumentene.

Generelt om meldingsutveksling

Henvisning og epikrise

Rekvisisjon og svar

Dialogmelding

Pleie- og omsorgsmeldinger

 

Sist oppdatert: 10. oktober 2017