Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det vil framgå av den enkelte standard eller profil hvilke metoder som skal kunne benyttes ved samhandlingen.

For kravdokument som omhandler elektroniske meldinger, vil det både være angitt målgruppe for sending av meldingen og målgruppe for mottak av meldingen.

Melding til Norsk pasientregister

Rapportering av virksomhetsdata til NPR for 2017:

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk Pasientregister (NPR) for 2017.

TittelMålgruppe​*

Ordinær NPR-melding

S

Innrapportering av data for identifikasjon av person

​S

Validering av data om helsehjelp for somatiske lidelser

S

Innrapportering av data etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard)

S​

​Innrapportering av data fra avtalespesialister

S

Innrapportering av data fra rehabiliteringsenheter

​S

Innrapportering av data fra bildediagnostikk, intervensjon og nukleærmedisin

​S

​​Innrapportering av data fra Innsatsstyrt finansiering (ISF)

S

Innrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter

​S

Innrapportering av data fra prehospitale tjenester/ambulanse

S
Innrapportering av hendelser i forløp S
Innrapportering av data fra stråleterapi S​

Innrapportering av data om personskade. Felles minimum datasett (FMDS)

​S

Innrapportering av data om arbeidsrelatert skade. Skadetypespesfikt minimum datasett (SMDS)

​S

​Innrapportering av data om veitrafikkskade. Skadetypespesifikt minimum datasett (SMDS)

​S

​​Innrapportering av data om produktrelatert skade. Skadetypespesifikt minimum datasett (SMDS)

​S

​Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger

S

Forkortelse:

S: Spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

 

Rapportering av virksomhetsdata til NPR for 2016:

Denne versjonen av NPR-meldinger benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk Pasientregister (NPR) for 2016.

TittelMålgruppe​*

Ordinær NPR-melding v52.0.2

S

Innrapportering av data for identifikasjon av person v52.0.2

​S

Validering av data om helsehjelp for somatiske lidelser v52.0.2

S

​Innrapportering av data etter psykisk helsevernloven (EPJ-standard) v52.0.2

S​

Innrapportering av data fra Psykisk helsevern voksne (PHV) v52.0.2

S

​Innrapportering av data fra Barne og ungdomspsykiatrien (BUP) v52.0.2

S

Innrapportering av data om ventelister v52.0.2

​S

Innrapportering av data fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) aktivitetsdata v52.0.2

S

​Innrapportering av data fra avtalespesialister v52.0.2

S

​Innrapportering av data fra rehabiliteringsenheter v52.0.2

​S

Innrapportering av data fra billeddiagnostikk, intervensjon og nukleærmedisin v52.0.2

​S

​​Innrapportering av data fra Innsatsstyrt finansiering (ISF) v52.0.2

S

​Innrapportering av data om situasjonen ved behandlingsstart for ruspasienter v52.0.2

​S

Innrapportering av data fra prehospitale tjenester/ambulanse v52.0.2

S

Innrapportering av data om personskade. Felles minimum datasett (FMDS) v52.0.2

​S

Innrapportering av data om arbeidsrelatert skade. Skadetypespesfikt minimum datasett (SMDS) v52.0.2​.

​S

​Innrapportering av data om veitrafikkskade. Skadetypespesifikt minimum datasett (SMDS) v52.0.2

​S

​​Innrapportering av data om produktrelatert skade. Skadetypespesifikt minimum datasett (SMDS) v52.0.2

​S

​Innrapportering av data fra stråleterapi v52.0.2

S​

​Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger v52.0.2

S

Forkortelse:

S: Spesialisthelsetjenesten;

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Melding til SYSVAK 

I kommunikasjonen med SYSVAK utveksles det ulike elektroniske meldinger. Les mer her.

​StandardMålgruppe*​
Melding til SYSVAK: HendelseRequest​​​S, KHO
Melding til SYSVAK: SokRequest​​S, KHO
Melding til SYSVAK: KodeverkRequest​​S, KHO
Svarmelding fra SYSVAK: HendelseResponse​​​S, KHO
Svarmelding fra Sysvak: SokResponse​S, KHO
Svarmelding fra SYSVAK: KodeverkResponse

S, KHO

​ ​Forkortelser: 

HF: Helseforetak;  KHO: Kommunal helse- og omsorgstjeneste; S: Spesialisthelsetjenesten;

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Melding til Medisinsk fødselsregister

​StandardMålgruppe*​

Melding av fødsel til Medisinsk fødselsregister (MFR)​

HF​

Melding om fødte overflyttet nyfødtavdeling

HF​

Forkortelser: 

HF: Helseforetak

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Melding til Abortregisteret

​StandardMålgruppe*

Melding om svangerskapsavbrudd

HF​

​ ​Forkortelser: 

HF: Helseforetak

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Melding til IPLOS

​KravspesifikasjonMålgruppe*
IPLOS Teknisk kravspesifikasjon

K​

IPLOS Funksjonell kravspesifikasjon

K​

​​Forkortelse:  

​K: Kommuner

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Sist oppdatert: 18. september 2017