Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det vil framgå av den enkelte standard eller profil hvilke metoder som skal kunne benyttes ved samhandlingen.

For kravdokument som omhandler elektroniske meldinger, vil det både være angitt målgruppe for sending av meldingen og målgruppe for mottak av meldingen.

Grunnleggende krav til elektronisk samhandling

StandardMålgruppe*​

ebXML Messages Service specification​​​

Se hver profil av standarden

ebXML Rammeverk (HIS 1037)

Alle​

Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012)

Alle​

Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)​

Alle​

​Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav (HIS 1153-1:2016)

​Alle

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016)

​Alle
​Tjenestebasert adressering del 3: Adressering (HIS 1153-3:2017)​Alle

Standard for hodemelding (HIS 80601:2006)

​Alle

Forklaring:

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Henvisning og epikrise

​Standard

Målgruppe*

Henvisningsmelding (HIS 80517)​​

Alle

Henvisningsmelding - tannhelsetjenesten (HIS 1017)

​T

Epikrisemelding (HIS 80226)​​

Alle

Epikrisemelding - tannhelsetjenesten (HIS 1016)

​T

Forkortelser:

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.  T: Tannhelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Rekvisisjon og svarrapportering

​StandardMålgruppe​*

Rekvisisjon - laboratoriemedisin (HIS 1160)

​​Alle

Svarrapportering av medisinske tjenester (HIS 80822)

​Se hver profil av standarden

Svarrapport - medisinsk biokjemi (HIS 1138)

S, KHO

Svarrapport - mikrobiologi (HIS 1139)​​

S, KHO

Svarrapport - immunologi (HIS 1140)

S, KHO

Svarrapport - patologi (HIS 1141)

​S, KHO

Rekvisisjon/henvising - radiologi (HIS 80821)

S, KHO

Svarrapport - radiologi (HIS 1142)​​

S, KH0

Forkortelser: 

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. KHO: Kommunal helse- og omsorgstjeneste; S: Spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Dialogmeldinger​​

​StandardMålgruppe​*

Dialogmelding (HIS 80603:2006)

​​Alle

​Avviksmelding (HIS 1151:2006)

​Alle

Digital dialog (HIS 1076:2017)

Alle

​ ​Forkortelser: 

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Pleie- og omsorgsmeldinger

Standard​​​Målgruppe*

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten​ (HIS 80704)​​

​Se de ulike profilene av standarden

Innleggelsesrapport (HIS 1143)

​K, PLO, HF, sykehus

Helseopplysninger (HIS 1144)

​​​​​​HF, sykehus, K​

Helseopplysninger til lege (HIS 1145)

K, ​​PLO, FL​

Orientering om tjenestetilbud (HIS 1146)

​​​K, PLO, FL

Medisinske opplysninger (HIS 1147)

K, PLO, FL, S

Utskrivningsrapport (HIS 1148)

​​HF, K, sykehus, PLO​

Pasientlogistikkmeldinger (HIS 1149)

​HF, K, sykehus, PLO

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold (HIS 80710)

​​Se de ulike profilene av standarden

Overføring av legemiddelopplysninger (HIS 1150)

​PLO, FL

​​​Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger (HIS 1152)

​PLO, FL, HF, sykehus

Forkortelser:

FL: Fastleger; HF: Helseforetak; K: Kommuner; PLO: ​Pleie- og omsorgstjenesten; Sykehus: Sykehus; S: Spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

E-resept

​StandardMålgruppe*         

M1 Resept

​REK

M3 Anmodning om søknad til Statens legemiddelverk

​A​

M04.1-2 Referansenummer

​REK

M5 Tilbakekalling

​​REK

M5.2 Kvittering på tilbakekalling resept

​REK

M6 Utleveringsrapport forskriver

REK

M7 Slettet resept

REK​

M8 Utleveringsrapport fastlege

FL​

M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient

A, B​

​M09.2 Reseptliste (utleverer)

A, B​

​M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept ​

A, B​

M09.4 Nedlasting av resept ​​

A, B​

M9.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient

REK​

​M9.6 Reseptliste (rekvirent) ​

A, B​

M09.7 Forespørsel om utleveringer på resept

​REK

M9.8 Utleveringer på resept

REK​

M9.11 Forespørsel om varer i bruk

​Am, REK

M9.12 Nedlasting av varer i bruk

​Am, REK​

M9.21 Hent endrede multidosepasienter

Am​

M9.22 Endrede multidosepasienter

​Am

M10 Utleveringsrapport reseptformidler  ​​

​​A, B

M14 Søknad til Statens legemiddelverk

SLV​

M15 Søknadssvar fra Statens legemiddelverk

REK, SLV​

​M18 Oppgjørskrav

​A, B, Helfo

M20 Notifisering

​SLV

M21 Ekspederingsanmodning

A, B​

M22 Oppgjørsresultat

A, B, H​elfo

M23 Utbetaling

A, B, H​elfo

M24.1 Samtykke

FL​

M24.2 Svar på samtykke

​FL

M25.1 Legemidler i bruk

FL​

​M25.2 Legemidler i bruk - forespørsel om endring ​

A, FL​

M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding

A, FL​

M27.1 Registrering av multidoseansvarlig 

Am, REK​

M27.2 Svar på registrering av multidoseansvarlig

​Am, REK

M28 Endring av multidoselege

​REK

M30 FEST-meldingen

A, B, Helfo, REK, SLV​

Forkortelser: 

A: Apotek; Am: Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler; B: Bandasjister; FL: Fastleger; Helfo: Helfo; REK: Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept​; SLV: Statens legemiddelverk

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

 

Sist oppdatert: 22. desember 2017