Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det vil framgå av den enkelte standard eller profil hvilke metoder som skal kunne benyttes ved samhandlingen.

For kravdokument som omhandler elektroniske meldinger, vil det både være angitt målgruppe for sending av meldingen og målgruppe for mottak av meldingen.

Grunnleggende krav til elektronisk samhandling

StandardMålgruppe*​

ebXML Messages Service specification​​​

Se hver profil av standarden

ebXML Rammeverk (HIS 1037)

Alle​

Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012)

Alle​

Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)​

Alle​

​Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav (HIS 1153-1:2016)

​Alle

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016)

​Alle

Standard for hodemelding (HIS 80601:2006)

​Alle

Forklaring:

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Basismeldinger: Henvisnings- og epikrisemelding

​Standard

Målgruppe*

Henvisningsmelding (HIS 80517)​​

Alle

Henvisningsmelding - tannhelsetjenesten (HIS 1017)

​T

Epikrisemelding (HIS 80226)​​

Alle

Epikrisemelding - tannhelsetjenesten (HIS 1016)

​T

Forkortelser:

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.  T: Tannhelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Basismeldinger: Rekvisisjonsmelding og svarrapportering

​StandardMålgruppe​*

Rekvisisjon - laboratoriemedisin (HIS 1160)

​​Alle

Svarrapportering av medisinske tjenester (HIS 80822)

​Se hver profil av standarden

Svarrapport - medisinsk biokjemi (HIS 1138)

S, KHO

Svarrapport - mikrobiologi (HIS 1139)​​

S, KHO

Svarrapport - immunologi (HIS 1140)

S, KHO

Svarrapport - patologi (HIS 1141)

​S, KHO

Rekvisisjon/henvising - radiologi (HIS 80821)

S, KHO

Svarrapport - radiologi (HIS 1142)​​

S, KH0

Forkortelser: 

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. KHO: Kommunal helse- og omsorgstjeneste; S: Spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Dialogmeldinger​​

​StandardMålgruppe​*

Dialogmelding (HIS 80603:2006)

​​Alle

​Avviksmelding (HIS 1151:2006)

​Alle

Digital dialog (HIS 1076:2017)

Alle

Forkortelser: 

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Pleie- og omsorgsmeldinger

Standard​​​Målgruppe*

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten​ (HIS 80704)​​

​Se de ulike profilene av standarden

Innleggelsesrapport (HIS 1143)

​K, PLO, HF, sykehus

Helseopplysninger (HIS 1144)

​​​​​​HF, sykehus, K​

Helseopplysninger til lege (HIS 1145)

K, ​​PLO, FL​

Orientering om tjenestetilbud (HIS 1146)

​​​K, PLO, FL

Medisinske opplysninger (HIS 1147)

K, PLO, FL, S

Utskrivningsrapport (HIS 1148)

​​HF, K, sykehus, PLO​

Pasientlogistikkmeldinger (HIS 1149)

​HF, K, sykehus, PLO

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold (HIS 80710)

​​Se de ulike profilene av standarden

Overføring av legemiddelopplysninger (HIS 1150)

​PLO, FL

​​​Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger (HIS 1152)

​PLO, FL, HF, sykehus

​Forkortelser:

FL: Fastleger; HF: Helseforetak; K: Kommuner; PLO: ​Pleie- og omsorgstjenesten; Sykehus: Sykehus; S: Spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

E-resept

​StandardMålgruppe*         

M1 Resept (HIS 80809)​​

​REK

M3 Anmodning om søknad til SLV (HIS 80811)​​​

​A​

M04.1-2 Referansenummer (HIS 80819)​​

​REK

M5 - Tilbakekalling (HIS 80812)​​

​​REK

​M5.2 - Kvittering på tilbakekalling resept (HIS 80812)

​REK

M6 Utleveringsrapport forskriver (HIS 80813)​​

REK

M7 Slettet resept (HIS 80812)​​

REK​

M8 Utleveringsrapport fastlege (HIS 80813)​​

FL​

M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient (HIS 80814)

A, B​

M09.2 Reseptliste (utleverer) (HIS 80814)

A, B​

M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept (HIS 80814)

A, B​

M09.4 Nedlasting av resept (HIS 80814) ​​

A, B​

M9.5 – Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient (HIS 80812) ​​

REK​

M9.6 – Reseptliste (rekvirent) (HIS 80812)

A, B​

M09.7 - Forespørsel om utleveringer på resept (HIS 80812)

​REK

M9.8 - Utleveringer på resept (HIS 80812)

REK​

M9.11 Forespørsel om varer i bruk (HIS 80816) ​​

​Am, REK

M9.12 Nedlasting av varer i bruk (HIS 80816) ​​

​Am, REK​

M9.21 Hent endrede multidosepasienter (HIS 80816) ​​

Am​

M9.22 Endrede multidosepasienter (HIS 80816)​​

​Am

M10 Utleveringsrapport reseptformidler (HIS 80813) ​​

​​A, B

M14 Søknad til SLV (HIS 80811)

SLV​

M15 Søknadssvar fra SLV (HIS 80811)

REK, SLV​

M18 Oppgjørskrav (HIS 80815)

​A, B, Helfo

M20 Notifisering (HIS 80813) ​​

​SLV

M21 Ekspederingsanmodning (HIS 80809) ​​

A, B​

M22 Oppgjørsresultat (HIS 80815) ​​

A, B, H​elfo

M23 Utbetaling (HIS 80815) ​​

A, B, H​elfo

M24.1 Samtykke (HIS 80812)

FL​

M24.2 Svar på samtykke (HIS 80812) ​​

​FL

M25.1 Legemidler i bruk (HIS 80816)​​

FL​

M25.2 Legemidler i bruk - forespørsel om endring (HIS 80816)

A, FL​

M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding (HIS 80816)

A, FL​

M27.1 Registrering av multidoseansvarlig (HIS 80816)

Am, REK​

M27.2 Svar på registrering av multidoseansvarlig (HIS 80816)

​Am, REK

M28 Endring av multidoselege (HIS 80816)

​REK

M30 FEST-meldingen (HIS 80818)

A, B, Helfo, REK, SLV​

Forkortelser: 

A: Apotek; Am: Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler; B: Bandasjister; FL: Fastleger; Helfo: Helfo; REK: Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept​; SLV: Statens legemiddelverk

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

 

Sist oppdatert: 18. mai 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin