Logo for print

Oversikt over standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til at elektroniske pasientjournaler føres på en ensartet måte i alle virksomheter, og at innholdet blir strukturert på en slik måte at opplysningene blir egnet for gjenbruk til forskjellige formål. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Strukturering av journal

For helsepersonell kan det være problematisk å finne fram i en dårlig strukturert elektronisk pasientjournal, og det er også vanskelig å oppnå den nødvendige presisjon i styringen av tilgang til opplysningene dersom strukturen er mangelfull.

For at helsepersonell skal kunne yte forsvarlig helsehjelp, må de autoriseres for tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger. Dette forutsetter at helseopplysningene er delt inn i informasjonskategorier (grupper) som er egnet for styring av tilgang. Ved det enkelte tilfelle av tilgang må det kunne foretas ytterligere filtrering.  For en kategori kan det for eksempel kun gis tilgang til opplysninger registrert i forbindelse med pågående behandling, dersom dette er tilstrekkelig i den aktuelle situasjonen.

For å kunne foreta mer avanserte former for behandling av opplysninger, eksempelvis i forbindelse med beslutningsstøtte, elektronisk samhandling og melding til forskjellige helseregistre, kreves en ytterligere detaljering av strukturen. Kravene til slik strukturering beskrives gjennom innholdsstandarder hvor det inngår entydige spesifikasjoner av hvert enkelt informasjonselement, samt organiseringen av disse. 

Grunnleggende krav til EPJ-systemer

​StandardMålgruppe*

EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting (HIS 80506)​​

​Alle​
EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold (HIS 80507)​Alle
EPJ Standard del 4:  Person, organisasjon mv (HIS 80508) ​Alle

EPJ Standard del 6:  Felles funksjonelle krav (HIS 80510)​​

​Alle

Forklaring:

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten; S: Spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å lese målgruppebeskrivelsen for standarden.

Innhold og funksjonalitet i EPJ-systemer

Standard​Målgruppe*

Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten (HIS 80315)​​​

​PLO​​​

Teknisk standard for elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten (HIS 80318) 

​PLO

Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702)

PSY​

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (HIS 1031)​​

TSB​

Kravspesifikasjon for EPJ i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (HIS 1104-1)

​HS

Kravspesifikasjon for EPJ i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Del II Tekniske krav til informasjonsinnhold (HIS 1104-2)

​H​S

Forklaring

HS: Helsestasjon- og skolehelsetjenesten; PLO: Pleie- og omsorgstjenesten; PSY: Psykisk helsevern; TSB: ​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å lese målgruppebeskrivelsen for standarden. ​

 Avlevering til Norsk helsearkiv

​StandardMålgruppe*

EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk (HIS 80509)​​

​S

Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK)

​S

Forklaring:

S: Spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å lese målgruppebeskrivelsen for standarden.


 

​​ 

Sist oppdatert: 8. desember 2017

​Fant du det du lette etter?​