Logo for print

IPLOS er et landsomfattende pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk.

IPLOS Teknisk kravspesifikasjon og IPLOS Funksjonell kravspesifikasjon

IPLOS Teknisk kravspesifikasjon og IPLOS Funksjonell kravspesifikasjon er obligatoriske for kommuner ved datainnsending til IPLOS.  


​Kravspesifikasjonversjon
​Obligatorisk for

IPLOS Teknisk kravspesifikasjon

3.0.5

​Kommuner

IPLOS Funksjonell kravspesifikasjon

3.0.6

​Kommuner

Sist oppdatert: 20. mars 2019