Logo for print

SYSVAK 

​STANDARD
Anbefalt for 

SYSVAK

Virksomheter hvor det foretas vaksinasjon

Melding til Medisinsk fødselsregister

​Standardobligatorisk for

Melding av fødsel til Medisinsk fødselsregister (MFR)​

Virksomheter med føde- eller gynekologisk avdeling

Melding om fødte overflyttet nyfødtavdeling

Virksomheter som har nyfødtavdeling

Melding til Abortregisteret

​Standard
obligatorisk for

Melding om svangerskapsavbrudd

Virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

 

Sist oppdatert: 10. august 2018