Logo for print

Melding til SYSVAK 

SYSVAK er det nasjonale vaksinasjonsregisteret.

  • Det finnes i alt seks ulike SYSVAK meldingstyper; tre Request-meldinger og tre Response-meldinger.
  • HendelseRequest, SokRequest og KodeverkRequest er meldinger til SYSVAK.
  • HendelseResponse, SokResponse og KodeverkResponse er meldinger fra SYSVAK, som en svarmelding til Request-meldingene.
  • Request-meldingene benyttes til å registrere vaksinasjonsdata, søke på vaksinasjonsdata og å spørre om kodeverksinformasjon i SYSVAK med tilhørende svarmeldinger.

Målgrupper

Meldingene er anbefalt ​alle virksomheter hvor det foretas vaksinasjon

Meldinger
Melding til SYSVAK: HendelseRequest​​
Melding til SYSVAK: SokRequest​​
Melding til SYSVAK: KodeverkRequest​​
Svarmelding fra SYSVAK: HendelseResponse​​
Svarmelding fra Sysvak: SokResponse
Svarmelding fra SYSVAK: KodeverkResponse

Melding til Medisinsk fødselsregister

​Standardobligatorisk for

Melding av fødsel til Medisinsk fødselsregister (MFR)​

Virksomheter med føde- eller gynekologisk avdeling

Melding om fødte overflyttet nyfødtavdeling

Virksomheter som har nyfødtavdeling

Melding til Abortregisteret

​Standardobligatorisk for

Melding om svangerskapsavbrudd

Virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

 

Sist oppdatert: 6. april 2018