Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det vil framgå av den enkelte standard eller profil hvilke metoder som skal kunne benyttes ved samhandlingen.

For kravdokument som omhandler elektroniske meldinger, vil det både være angitt målgruppe for sending av meldingen og målgruppe for mottak av meldingen.

Samhandling med NAV

​StandardMålgruppe*

Legeerklæring ved arbeidsuførhet (HIS 80805:2008)

​S, KHO
Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding (HIS 80803) ​​S, KHO​
Innkalling dialogmøteS, KHO​
Svar innkalling dialogmøteS, KHO​​
Forespørsel om pasientS, KHO​​​
Svar på forespørsel om pasient​S, KHO​​​
Oppfølgingsplan fra arbeidsgiverFL​
Henvendelse fra NAV til legeS, KHO​​​​
Henvendelse fra lege til NAVS, KHO​​​​

​​Forkortelser: 

FL: Fastleger; KHO: Kommunal helse- og omsorgstjeneste; S: Spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Samhandling med Helfo

Standard​​Målgruppe*

Behandlerkravmelding (BKM)

Alle
NPR-behandlerkravmelding (NPR-BKM)HF, LAB, RØN​
Spørretjenesten pasientens frikortstatus (HIS 1024:2017) Alle
Spørretjenesten pasientens fastlege (​HIS 1022)HF, sykehus, AMK, LV​
Fastlegeliste: Oversikt over fastlegens listeinnbyggere (​HIS 1023)FL​

M2 Individuell søknad om refusjon til Helfo (HIS 80810)​​

​REK

M12 Søknadssvar – Individuell søknad om refusjon til Helfo (HIS 80810)​

REK​

​ ​Forkortelser:

Alle: Inkluderer de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjensten. AMK: AMK-sentraler; ​FL: Fastleger; HF: Helseforetak; LAB: Private laboratorier; LV: Legevakttjenesten;  RØN: Private røntgensinstitutt, REK: Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept​

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

 

Sist oppdatert: 8. februar 2018