Logo for print

Oversikt over hvilke standarder som skal brukes i samhandling med NAV og Helfo

Samhandling med NAV

​StandardMålgruppe*

Legeerklæring ved arbeidsuførhet (HIS 80805:2008)

​Spesialisthelsetjenesten og kommunal helse og omsorgstjeneste

Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding ​​

Spesialisthelsetjenesten og kommunal helse og omsorgstjeneste

Innkalling dialogmøte

Spesialisthelsetjenesten og kommunal helse og omsorgstjeneste

Svar innkalling dialogmøte

Spesialisthelsetjenesten og kommunal helse og omsorgstjeneste

Forespørsel om pasient

Spesialisthelsetjenesten og kommunal helse og omsorgstjeneste

Svar på forespørsel om pasient

​Spesialisthelsetjenesten og kommunal helse og omsorgstjeneste

Oppfølgingsplan fra arbeidsgiver

Fastleger

Henvendelse fra NAV til lege

Spesialisthelsetjenesten og kommunal helse og omsorgstjeneste

Henvendelse fra lege til NAV

Spesialisthelsetjenesten og kommunal helse og omsorgstjeneste

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Samhandling med Helfo

Standard​​Målgruppe*

Behandlerkravmelding (BKM)

De fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

NPR-behandlerkravmelding (NPR-BKM)

Helseforetak, private laboratorier, private røntgeninstitutt

Spørretjenesten pasientens frikortstatus (HIS 1024:2017)

De fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Spørretjenesten pasientens fastlege (​HIS 1022)​

De fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Pasientliste: Oversikt over fastlegens listeinnbyggere (​HIS 1023)

Fastleger

M2 Individuell søknad om refusjon til Helfo 

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept​

M12 Søknadssvar – Individuell søknad om refusjon til Helfo 

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept​

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

 

Sist oppdatert: 30. august 2018