Logo for print

Denne delen av referansekatalogen gir en oversikt over standarder som brukes i elektronisk kommunikasjon med e-resept.  

Mellom rekvirent og Reseptformidleren

Mellom utleverer og Reseptformidleren

Mellom nettutleverer (med innlogget kunde) og Reseptformidleren

Pasientens legemiddelliste og multidose 

Mellom Reseptformidleren og både rekvirent og apotek

Mellom Rekvirent og Helfo

Sist oppdatert: 13. februar 2019