Logo for print

Denne delene av referansekatalogen gir en oversikt over standarder som brukes i elektronisk kommunikasjon med e-resept.  

​StandardGjelder       

M1 Resept

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M3 Anmodning om søknad til Statens legemiddelverk

​A​potek

M04.1-2 Referansenummer

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M5 Tilbakekalling

​​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M5.2 Kvittering på tilbakekalling resept

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M6 Utleveringsrapport forskriver

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M7 Slettet resept

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M8 Utleveringsrapport fastlege

Fastleger

M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient

​​Apotek og bandasjister

​M09.2 Reseptliste (utleverer)

​​Apotek og bandasjister

​M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept ​

​​Apotek og bandasjister

M09.4 Nedlasting av resept ​​

​​Apotek og bandasjister

M9.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

​M9.6 Reseptliste (rekvirent) ​

​​Apotek og bandasjister

M09.7 Forespørsel om utleveringer på resept

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M9.8 Utleveringer på resept

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M9.11 Forespørsel om varer i bruk

​Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M9.12 Nedlasting av varer i bruk

​Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M9.21 Hent endrede multidosepasienter

​Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler

M9.22 Endrede multidosepasienter

​​Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler

M10 Utleveringsrapport reseptformidler  ​​

​​​​Apotek og bandasjister

M14 Søknad til Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M15 Søknadssvar fra Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

​M18 Oppgjørskrav

​​​Apotek og bandasjister

Helfo

M20 Notifisering

​Statens legemiddelverk

M21 Ekspederingsanmodning

​​​Apotek og bandasjister

M22 Oppgjørsresultat

​​​Apotek og bandasjister

Helfo

M23 Utbetaling

​​​Apotek og bandasjister

Helfo

M24.1 Samtykke

Fastleger

M24.2 Svar på samtykke

​Fastleger

M25.1 Legemidler i bruk

Fastleger

​M25.2 Legemidler i bruk - forespørsel om endring ​

Apotek

Fastleger

M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding

Apotek

Fastleger

M27.1 Registrering av multidoseansvarlig 

​Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M27.2 Svar på registrering av multidoseansvarlig

​Apotek som kan levere multidosepakkede legemidler

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M28 Endring av multidoselege

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

M30 FEST-meldingen

Apotek og bandasjister

Helfo

Statens legemiddelverk

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

 

Sist oppdatert: 8. februar 2018