Logo for print

 

​StandardMålgruppe​*

Dialogmelding (HIS 80603:2006)

​​Se hver enkel profil

​Tilbakemelding om feil i mottatt melding (tidligere tittel: Avviksmelding) (HIS 1151:2006)

​Alle

Digital dialog v1.1 (HIS 1076:2017)

Alle

Helsefaglig dialog v1.1 (HIS 1077:2017)

​Fastleger og sykehusleger/avtalespesialistert

​ ​Forkortelser: 

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

 

Sist oppdatert: 19. februar 2018