Logo for print

Tabellen under gir en oversikt over overordnet målgruppe målgruppe for de ulike standardene.

 

​StandardMålgruppe​

Dialogmelding v1.1 (HIS 80603:2017)

​Se hver enkel profil

Dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006)

​​Se hver enkel profil

​Tilbakemelding om feil i mottatt melding (tidligere tittel: Avviksmelding) (HIS 1151:2006)

​De fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

Digital dialog v1.1 (HIS 1076:2017)

De fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

Helsefaglig dialog v1.1 (HIS 1077:2017)

​Fastleger og sykehusleger/avtalespesialistert

​​Status på henvisning v1.1 (HIS 1206:2018)

​Virksomheter som sender og/eller mottar henvisninger

 

Sist oppdatert: 7. juni 2018