Logo for print

Denne delen av referansekatalogen omfatter standarder for rekvisisjon og svarraportering av medisinske tjenester. Disse standardene er obligatorisk eller anbefalt for de fleste virksomheter som rekvirerer eller gir prøvesvar.

Rekvirering av medisinske tjenester

Hovedstandard

Profiler

Svarrapportering av medisinske tjenester

Hovedstandard

Profiler

Sist oppdatert: 21. mars 2019