Logo for print

 Denne delen av referansekatalogen omfatter standarder for rekvisisjon og svarraportering av medisinske tjenester.

 

​StandardMålgruppe​*

Rekvisisjon - laboratoriemedisin (HIS 1160)

​​Alle

Svarrapportering av medisinske tjenester (HIS 80822)

​Se hver profil av standarden

Svarrapport - medisinsk biokjemi (HIS 1138)

S, KHO

Svarrapport - mikrobiologi (HIS 1139)​​

S, KHO

Svarrapport - immunologi (HIS 1140)

S, KHO

Svarrapport - patologi (HIS 1141)

​S, KHO

Rekvisisjon/henvising - radiologi (HIS 80821)

S, KHO

Svarrapport - radiologi (HIS 1142)​​

S, KH0

Forkortelser: 

Alle: Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. KHO: Kommunal helse- og omsorgstjeneste; S: Spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

 

Sist oppdatert: 8. februar 2018