Logo for print

Denne delen av referansekatalogen omfatter standarder for rekvisisjon og svarraportering av medisinske tjenester.

Rekvirering av medisinske tjenester

​STANDARDMÅLGRUPPE​*
Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 (HIS 80821:2014)
 • ​kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • spesialisthelsetjeneste

Laboratoriemedisin v1.6 (HIS 1160:2014) [rekvisisjon]

​​De fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten
Radiologi v1.6 (HIS 1175:2014) [rekvisisjon]
 • ​Virksomheter som tilbyr radiologiske undersøkelser (obligatorisk)
 • Virksomheter som rekvirerer radiologiske undersøkelser (anbefalt) 

Svarrapportering av medisinske tjenester

​StandardMålgruppe​*

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014)

​Se hver profil av standarden

Medisinsk biokjemi v1.4 (HIS 1138:2014) [svarrapport]

 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Spesialisthelsetjeneste

Mikrobiologi v1.4 (HIS 1139:2014) [svarrapport]

 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Spesialisthelsetjeneste

Immunologi v1.4 (HIS 1140: 2014 [svarrapport]

 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste 
 • Spesialisthelsetjeneste
Patologi v1.4 (HIS 1141:2014) [svarrapport]
 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste 
 • Spesialisthelsetjeneste
Radiologi v1.4 (HIS 1142:2014) [svarrapport]
 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste 
 • Spesialisthelsetjeneste

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Sist oppdatert: 27. august 2018