Logo for print

Denne delen av referansekatalogen omfatter standarder for rekvisisjon og svarraportering av medisinske tjenester.

​StandardMålgruppe​*

Rekvisisjon - laboratoriemedisin (HIS 1160)

​​Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Svarrapportering av medisinske tjenester (HIS 80822)

​Se hver profil av standarden

Svarrapport - medisinsk biokjemi (HIS 1138)

Kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten

Svarrapport - mikrobiologi (HIS 1139)​​

Kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten

Svarrapport - immunologi (HIS 1140)

Kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten

Svarrapport - patologi (HIS 1141)

Kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten

Rekvisisjon/henvising - radiologi (HIS 80821)

Kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten

Svarrapport - radiologi (HIS 1142)​​

Kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten

*Angir overordnet målgruppe. For å vite om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å kontrollere hva som er angitt som målgruppe på oppføringen av standarden.

Sist oppdatert: 5. april 2018