Logo for print

Bruk av elektronisk henvisning og epikrise er obligatorisk for de aller fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.  

Henvisning

​StandardMÅLGRUPPE

Henvisning v1.1 (HIS 80517)​​

Virksomheter som sender og/eller mottar henvisninger

Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)

​Virksomheter som sender og/eller mottar henvisninger

Viderehenvisning (HIS 1208:2018)

Spesialisthelsetjenesten

Henvisningsmelding - tannhelsetjenesten (HIS 1017)

​Tannhelsetjenesten og virksomheter hvor personell foretar henvisninger til tannhelsetjenesten

Epikrise

​STANDARDMÅLGRUPPE

Epikrise v1.2 (HIS 80226)​​

De fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Epikrise: tannhelsetjenesten (HIS 1016)

​Tannhelsetjenesten og virksomheter hvor personell foretar henvisninger til tannhelsetjenestenSist oppdatert: 30. august 2018