Logo for print

Bruk av henvisningsmelding og epikrisemeling er obligatorisk for de alle fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.  

​Standard

Målgruppe*

Henvisningsmelding (HIS 80517)​​

Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)

​Virksomheter som henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling, eller til andre aktører som yter helsehjelp

Viderehenvisning (HIS 1208:2018)

​Virksomheter som skal sende mottatt henvisning videre innad i spesialisthelsetjenesten og sende feilsendt henvisning til riktig mottaker

Henvisningsmelding - tannhelsetjenesten (HIS 1017)

​Tannhelsetjenesten og virksomheter hvor personell foretar henvisninger til tannhelsetjenesten

Epikrisemelding (HIS 80226)​​

Gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

Epikrisemelding - tannhelsetjenesten (HIS 1016)

​Tannhelsetjenesten og virksomheter hvor personell foretar henvisninger til tannhelsetjenesten

 

Sist oppdatert: 5. april 2018