Logo for print

Bruk av elektronisk henvisning og epikrise er obligatorisk for de aller fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.  

Henvisning

Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018) skal på sikt erstatte gjeldende versjoner av Henvisning v1.0 og v1.1 (HIS 80517:2014 og HIS 80517:2005). 

Viderehenvisning (HIS 1208:2018) og Status på henvisning (HIS 1206:2018) er nye standarder. 

Norsk Helsenett har ansvar for koordinert plan for innføring av Henvisning ny tilstand, Viderehenvisning og Status på henvisning, se Innføring av e-helsestandarder (nhn.no).

Standarder

Epikrise

Standarder


Sist oppdatert: 6. mars 2019