Logo for print

Denne delen av referansekatalogen gir en oversikt over standarder som er gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

 

​STandarder

For å undersøke om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å lese hva som er angitt som målgruppe på siden til standarden. 

Sist oppdatert: 6. september 2018