Logo for print

Denne delene av referansekatalogen gir en oversikt over standarder som er gjelder de fleste virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

For å undersøke om en standard er obligatorisk eller anbefalt for en gitt virksomhet er det nødvendig å lese hva som er angitt som målgruppe på siden til standarden.

 

Sist oppdatert: 8. februar 2018