Logo for print

Oversikt over standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til at elektroniske pasientjournaler føres på en ensartet måte i alle virksomheter, og at innholdet blir strukturert på en slik måte at opplysningene blir egnet for gjenbruk til forskjellige formål. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Strukturering av journal

For helsepersonell kan det være problematisk å finne fram i en dårlig strukturert elektronisk pasientjournal, og det er også vanskelig å oppnå den nødvendige presisjon i styringen av tilgang til opplysningene dersom strukturen er mangelfull.

For at helsepersonell skal kunne yte forsvarlig helsehjelp, må de autoriseres for tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger. Dette forutsetter at helseopplysningene er delt inn i informasjonskategorier (grupper) som er egnet for styring av tilgang. Ved det enkelte tilfelle av tilgang må det kunne foretas ytterligere filtrering.  For en kategori kan det for eksempel kun gis tilgang til opplysninger registrert i forbindelse med pågående behandling, dersom dette er tilstrekkelig i den aktuelle situasjonen.

For å kunne foreta mer avanserte former for behandling av opplysninger, eksempelvis i forbindelse med beslutningsstøtte, elektronisk samhandling og melding til forskjellige helseregistre, kreves en ytterligere detaljering av strukturen. Kravene til slik strukturering beskrives gjennom innholdsstandarder hvor det inngår entydige spesifikasjoner av hvert enkelt informasjonselement, samt organiseringen av disse. 

Grunnleggende krav til EPJ-systemer

De følgende standardene er anbefalt ​alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp:

​Standard

EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting (HIS 80506)​​

EPJ Standard del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold (HIS 80507)
EPJ Standard del 4:  Person, organisasjon mv (HIS 80508) 

EPJ Standard del 6:  Felles funksjonelle krav (HIS 80510)​​

Innhold og funksjonalitet i EPJ-systemer

Standard​Overordnet Målgruppe

Kravspesifikasjon elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten (HIS 80315)​​​

​Pleie- og omsorgstjenesten

Teknisk standard for elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten (HIS 80318) 

Pleie- og omsorgstjenesten

Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702)

Virksomheter i psykiske helsevern som treffer vedtak etter psykisk helsevernloven

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk (HIS 1031)​​

Virksomheter i spesialisthelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kravspesifikasjon for EPJ i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (HIS 1104-1)

​Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Kravspesifikasjon for EPJ i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Del II Tekniske krav til informasjonsinnhold (HIS 1104-2)

​Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Avlevering til Norsk helsearkiv 

Følgende standarder er obligatoriske for alle virksomheter som skal avlevere elektroniske pasientjournaler til Norsk helsearkiv:

​Standard

EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk (HIS 80509)​​

Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK)


​​ 

Sist oppdatert: 27. april 2018

​Fant du det du lette etter?​