Logo for print

​Kodeverk og terminologi dannar grunnlaget for semantisk interoperabilitet - at betydninga av ord er den same i alle samhandlande system.

Teknisk/administrative kodeverk

Teknisk/administrative kodeverk som blir nytta i helse- og omsorgssektoren er publisert på volven.no.

Teknisk/administrative kodeverk er også tilgjengelege frå webservices. Sjå bruksrettleiing: Webservices og webklient for kodeverk/kodeverdiverifisering (PDF)

Terminologiar

Terminologiar er samlingar av omgrepsdefinisjonar innanfor ulike fagfelt. Desse er publisert i definisjonskatalogar.

Helsefaglege kodeverk

Helsefaglege kodeverk er publisert på eigne sider.

Sist oppdatert: 29. november 2018

​Fant du det du lette etter?​