Logo for print

Veiledere

 

Regler og veiledning for koding 2018 IS-0622 (PDF)

Utgitt: 12/2017

IS-nummer: IS-0622

Type: Veiledning

 

​​Regler og veiledning for koding som omfatter kodeverkene ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP.

  • ​Kodingsreglene er normgivende for medisinsk koding, som en del av rapportering til Norsk Pasientregister

  • Kodingsreglene skal følges og legges til grunn ved revisjoner av medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten

  • Kodingsreglene oppdateres årlig

Endret versjon av Kodingsregelverket for 2017 (11.01.2017)

Endring i kapittel 22 Registrering av tilstand i BUP fra og med første kontakt, inntil det registreres på alle akser i den multiaksiale klassifikasjonen

Overskrifter i kap. 22.2 og 22.3 er endret for å gjøre det tydeligere at registreringene gjelder i forhold til om det er barnet som møter.  

Tekst i kap. 22.2 og 22.3 som omtaler direkte og indirekte pasientkontakt er fjernet. Definisjon av direkte og indirekte pasientkontakt er beskrevet i NPRs registreringsveileder kap 2.4.1, og NPRs definisjon skal brukes.  

Les mer i Veileder for rapportering av aktivitets data i psykisk helsevern (PDF) (helsedirektoratet.no)

Regler for bruk av ICD-10 koder for poliklinisk helsehjelp innen psykisk helsevern voksne (PHV)og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

De kodingsreglene som gis her er i samsvar med de generelle kodingsreglene for ICD-10, og føringer i «Blåboka».
Helsedirektoratets Avdeling finansiering og DRG har tatt utgangspunkt i disse reglene ved utforming av DRG-grupperingen for poliklinisk behandling innen de to fagfeltene.
Kodingsregler for poliklinisk behandling innen psykisk helsevern  (PDF)
- oppdatert 14.10.2016

Endringer i kodeverk og -regler fra 2018 

Informasjonsmateriell til bruk i spesialisthelsetjenesten

Endringer i kodeverk og -regler fra 2018 

Tidligere utgitte kodeveiledninger

Kodeveiledning 2017 (PDF)

Kodeveiledning 2016 (PDF)

Kodeveiledning 2015 (PDF)

Kodeveiledning 2014 (PDF)

Kodeveiledning 2013 (PDF)

Kodeveiledning 2012 (PDF)

Kodeveiledning 2011 (PDF)

Kodeveiledning 2010 (PDF)

Sist oppdatert: 30. august 2018

​Fant du det du lette etter?​