Logo for print

​Radiologikodeverket - NCRP 2016

Om prosedyrekodeverkene 2016

NCRP er utarbeidet for å kunne bestille og dokumentere bruken av radiologiske og nukleærmedisinske tjenester, og skal benyttes for både polikliniske og innlagte pasienter. Kodeverket skal sikre entydig faglig dokumentasjon av all radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet til bruk for statistikk- og analyseformål, samt for styrings- og planleggingsformål.
Fra 1. januar 2012 har det vært obligatorisk å bruke dette kodeverket for å registrere og rapportere radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet, både for offentlige og private virksomheter.
Bildeveiledete intervensjoner utført for inneliggende pasienter inngår i ISF-ordningen.
NCRP-kodene benyttes også som aktivitetsgrunnlag for den polikliniske finansieringsordningen for radiologi, inkludert nukleærmedisin.
En radiologisk prosedyre skal beskrives med én prosedyrekode, men den kan suppleres med en eller flere tilleggskoder for en utdypende beskrivelse av undersøkelsen/prosedyren.

Nytt i 2016

Informasjon til sektoren - Nytt i prosedyrekodeverkene fra 2016 (pdf) - v2 (10.12.2015)

Den tidligere rapporteringen til Statens strålevern om behandling og undersøkelse der radiologisk utstyr benyttes er fra 2016 overført til NPR. Alle NCRP-koder skal derfor fra 2016 rapporteres til NPR, uavhengig av om koden benyttes for inneliggende eller polikliniske pasienter, eller om prosedyren utføres ved offentlig eller privat virksomhet.

Kodeverket har fram til og med 2015 vært publisert i form av et Excel-ark.
Fra 1/1 2016 er NCRP samordnet med de medisinske og kirurgiske prosedyrekodeverkene, og vises ikke lengre som separat kodeverk.
Helsedirektoratet eier og forvalter det radiologiske og nukleærmedisinske kodeverket; NCRP. Kodeverket revideres årlig.

Gjeldene retningslinjer for rapportering og finansiering.

Sist oppdatert: 1. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin