Logo for print

Radiologikodeverket NRCP 2017: Kodeverk for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer, NCMP, NCSP og NCRP

NCRP er utarbeidet for å kunne bestille og dokumentere bruken av radiologiske og nukleærmedisinske tjenester, og skal benyttes for både polikliniske og innlagte pasienter. Kodeverket skal sikre entydig faglig dokumentasjon av all radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet til bruk for statistikk- og analyseformål, samt for styrings- og planleggingsformål.

Hvem må bruke NCRP?

Fra 1. januar 2012 har det vært obligatorisk å bruke dette kodeverket for å registrere og rapportere radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet, både for offentlige og private virksomheter.

Bildeveiledete intervensjoner utført for inneliggende pasienter inngår i ISF-ordningen.

Hvorfor har vi NCRP-kodeverk?

NCRP-kodene benyttes også som aktivitetsgrunnlag for den polikliniske finansieringsordningen for radiologi, inkludert nukleærmedisin.

Slik skal kodene benyttes:

En radiologisk prosedyre skal beskrives med én prosedyrekode, men den kan suppleres med en eller flere tilleggskoder for en utdypende beskrivelse av undersøkelsen/prosedyren. 

Samlekoder i NCRP

Samlekodene i NCRP er laget for at du skal kunne velge bare én kode hvis der det er mulig. Samlekodene omfatter organkoder, regionskoder eller regionkombinasjonskoder. Myndighetene krever at NCRP-kodene omsettes til gyldige samlekoder når det sendes inn refusjonskrav. Det er opp til hver virksomhet hvordan kodene benyttes lokalt.

Regelverk og veiledning for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten 2017 (kapittel 8) har veiledning til bruk av kodene

Sist oppdatert: 28. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​