Logo for print

I tillegg til medisinske kodeverk finnes helsefaglige særkoder som benyttes for å identifisere nærmere definerte prosjekter, behandlinger eller annet.

Disse publiseres her: Helsefaglige særkoder

Prosedyrekodeverkene 2019

Alle prosedyrekoder 2018-2019 (Excel) - oppdatert 29.08.2018.xlsm

Endringsdokument NCMP 2018-2019 (Word) - oppdatert 29.08.2018.docx

Endringsdokument NCSP 2018-2019 (Excel) - oppdatert 16.01.2019.xlsm

Endringsdokument NCRP 2018-2019 (Excel) - oppdatert 29.08.2018.xlsx​​

NCSP Kumulativt endringsdokument 1999-2019 (Excel) - oppdatert 16.01.19.xlsx 

NCMP kumulativt endringsdokument 2006-2019 (Excel) - oppdatert 20.08.2018.xlsx

ncmp-ncsp-ncrp hierarki 2019.xml 

NCMP-NCSP-NCRP 2019.pdf 

Prosedyrekodeverkene 2018

Alle prosedyrekoder 2017- 2018 – oppdatert 04.09.2017

Endringsdokument NCMP 2017-2018 (PDF) – oppdatert 06.11.2017

Endringsdokument NCSP 2017-2018 – oppdatert 15.12.2017 

NCSP Kumulativt endringsdokument 1999-2018 - oppdatert 13.10.2017

NCMP Kumulativt endringsdokument 2006-2018 (zip) - oppdatert 26.01.2018

NCMP-NCSP-NCRP 2018 hierarki (XML) - oppdatert 26.01.2018

Endringsdokument NCRP 2017 -2018 – oppdatert 15.12.2017

NCMP-NCSP-NCRP 2018 (PDF) - oppdatert 26.01.2018 

Prosedyrekodeverkene 2017

Alle prosedyrekodeverk 2016- 2017 (zip) - oppdatert 12.12.2016

Alle prosedyrekodeverk 2016-2017 (xls)

En lysbildeserie beregnet på lokalt informasjonsarbeid viser hvilke endringer som kommer i prosedyrekodeverkene fra 2017

Informasjon - endringer i prosedyrekodeverkene fra 2017 (PDF) - oppdatert 14.10.2016

Endringsdokument NCMP 2016-2017 Versjon2 (PDF) - oppdatert 12.12.2016

Endringsdokument NCSP 2016-2017 Versjon1 (zip) - oppdatert 12.12.2016

Endringsdokument NCRP 2016-2017 Versjon1 (zip) - oppdatert 12.12.2016

NCMP/NCSP/NCRP 2017 (PDF)

NCMP Kumulativt endringsdokument (zip)  Oppdatert 06.04.2017

NCSP/NCSMP/NCRP 2017 (xml) - oppdatert 04.01.2018 

 

Korrigeringer

AAY30B – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med  kode gjeldende fra 1.1.2017

AAY31B – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med  kode gjeldende fra 1.1.2017

GXx – rette skrivefeil

NDGX06 – rettet skrivefeil

NGJ – rettet kodenøkkel

NXL – rettet skrivefeil

NXL 39 – endret tekst

SNA0NG – rettet skrivefeil

SNA0TG – rettet skrivefeil

SNJ0BD – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med kode gjeldende fra 1.1.2017

WSI90X  - rettet kodetegn i referanse

ZTX0AD -  rettet skrivefeil

Prosedyrekodeverkene 2016

Alle prosedyrekoder 2015- 2016 (uten makroer) (zip)

Alle prosedyrekoder 2015- 2016 (uten makroer) (xls)

Excelboken med makroer gir bedre søkefunksjonalitet

Excelboken erstatter tidligere enkeltfiler for alle de tre kodeverkene. Ved å filtrere i arbeidsarkene vises koderegister med fullstendig tekst, koderegister med 60-tegnstekst, oversikt over kjønnsspesifikke koder, rene tilleggskoder, og hva som er nyopprettede prosedyrekoder i 2016, som ikke tidligere har hatt koder.
Excelboken har 4 ark:
Det første gir en forklaring på bruk av boken.
Det andre viser alle prosedyrekoder, inkludert de ATC-kodene som benyttes for radiofarmaka samt radiofarmaka uten ATC-koder som har NCRP-koder.
Det tredje arket viser mapping mellom koder i 2015 og koder i 2016.
Det fjerde arket har søkefunksjon som muliggjør oppslag mot 2016-koden når en vet 2015-koden.

Endringsliste for NCMP 2015-2016

Kumulativ endringsliste NCMP 2016 - oppdatert 05.04.2016

Endringsliste for NCSP 2015-2016

Endringsliste for NCRP 2015-2016

Informasjon til sektoren - Nytt i prosedyrekodeverkene fra 2016 versjon 2.pdf

NCMP/NCSP/NCRP 2016 (PDF)

Historikk/datafiler

Bakgrunn

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen somatiske fagområder i spesialisthelsetjenesten, har fra 2006 hatt egne prosedyrekoder. De fire fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) og psykisk helsevern for voksne ble i 2010 inkludert i NCMP i kapittel WM - WR. I 2011 og 2012 har representanter fra fagmiljøene i offentlige og private virksomheter deltatt i arbeidet med revisjon, kvalitetssikring og testing av disse prosedyrene. Fra 2013 finnes kodene for habilitering og rehabilitering i NCMP kapittel O, mens kodene for TSB og psykisk helsevern for voksne finnes i kapittel I. Nye tilleggskoder er utviklet for å kunne registrere gjentakelse av prosedyrer ved døgnopphold og hvilken type helsepersonell som har utført prosedyren. Som hovedregel kan alle koder og tilleggskoder i NCMP benyttes dersom de er utført, uavhengig av inndelingen i kapitler og fagområder i kodeverket. 

Historiske datafiler NCMP 

2015

2014

NCMP Koderegister 2014 (txt) - 25.09.2013

NCMP Endringsliste 2013-2014 (PDF) - 29.11.2013

Eldre filer: NCMP Utviklingsprosjektet, nyhetsarkiv, datafiler (kith.no)

NCSP

Bakgrunn

De norske prosedyrekodene for kirurgiske fag er en del av et felles nordisk kodeverk (NCSP: NOMESKO Classification of Surgical Procedures). Kodeteksten beskriver inngrepet eller inngrepene som omfattes av koden. Det kan være behov for mer enn én kode for å kunne registrere inngrepet tilstrekkelig nøyaktig og nyansert.

Historiske datafiler NCSP

2015

NCSP Koderegister 2015 60-tegnstekst (txt) - 27.06.2014
NCSP Koderegister 2015 fulltekst (txt) - 27.06.2014
NCSP Endringsdokument 2014-2015 (PDF) - 26.11.2014

2014
NCSP Koderegister 2014 60-tegnstekst (txt)
NCSP Koderegister 2014 fulltekst (txt)
NCSP Endringsdokument 2013-2014 (PDF)
Eldre filer: NCSP Historiske datafiler og publikasjoner (kith.no)

NCRP

Radiologiske prosedyrer var til og med 2015 samlet i et eget kodeverk

 

Sist oppdatert: 22. januar 2019

​Fant du det du lette etter?​