Logo for print

​​I tillegg til medisinske kodeverk finnes helsefaglige særkoder som benyttes for å identifisere nærmere definerte prosjekter, behandlinger eller annet.

Disse publiseres her: Helsefaglige særkoder

Prosedyrekodeverkene 2018

NB: Filene for 2018 er gjeldende fra og med 1.1.2018 og må ikke tas i bruk før denne datoen. Inntil da gjelder kodefilene for 2017. 

Prosedyrekodeverk 2018 (zip) – oppdatert 04.09.2017

Endringsdokument NCMP 2017-2018 (PDF) – oppdatert 06.11.2017

Endringsdokument NCSP 2017-2018 – oppdatert 15.12.2017 

NCSP Kumulativt endringsdokument 1999-2018 - oppdatert 13.10.2017

NCSP/NCSMP/NCRP 2017 (xml) - oppdatert 04.01.2018 

Endringsdokument NCRP 2017 -2018 – oppdatert 15.12.2017

Prosedyrekodeverkene 2017

Prosedyrekodeverk 2017 (zip) - oppdatert 12.12.2016

En lysbildeserie beregnet på lokalt informasjonsarbeid viser hvilke endringer som kommer i prosedyrekodeverkene fra 2017

Informasjon - endringer i prosedyrekodeverkene fra 2017 (PDF) - oppdatert 14.10.2016

Endringsdokument NCMP 2016-2017 Versjon2 (PDF) - oppdatert 12.12.2016

Endringsdokument NCSP 2016-2017 Versjon1 (zip) - oppdatert 12.12.2016

Endringsdokument NCRP 2016-2017 Versjon1 (zip) - oppdatert 12.12.2016

NCMP/NCSP/NCRP 2017 (PDF)

NCMP Kumulativt endringsdokument (zip)  Oppdatert 06.04.2017

 

Korrigeringer

AAY30B – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med  kode gjeldende fra 1.1.2017

AAY31B – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med  kode gjeldende fra 1.1.2017

GXx – rette skrivefeil

NDGX06 – rettet skrivefeil

NGJ – rettet kodenøkkel

NXL – rettet skrivefeil

NXL 39 – endret tekst

SNA0NG – rettet skrivefeil

SNA0TG – rettet skrivefeil

SNJ0BD – korrigert kodetegn slik at det er samsvar med kode gjeldende fra 1.1.2017

WSI90X  - rettet kodetegn i referanse

ZTX0AD -  rettet skrivefeil

Prosedyrekodeverkene 2016

Prosedyrekodeverk 2016 (zip)

Prosedyrekodeverk 2016 (uten makroer)

Excelboken med makroer gir bedre søkefunksjonalitet

Excelboken erstatter tidligere enkeltfiler for alle de tre kodeverkene. Ved å filtrere i arbeidsarkene vises koderegister med fullstendig tekst, koderegister med 60-tegnstekst, oversikt over kjønnsspesifikke koder, rene tilleggskoder, og hva som er nyopprettede prosedyrekoder i 2016, som ikke tidligere har hatt koder.
Excelboken har 4 ark:
Det første gir en forklaring på bruk av boken.
Det andre viser alle prosedyrekoder, inkludert de ATC-kodene som benyttes for radiofarmaka samt radiofarmaka uten ATC-koder som har NCRP-koder.
Det tredje arket viser mapping mellom koder i 2015 og koder i 2016.
Det fjerde arket har søkefunksjon som muliggjør oppslag mot 2016-koden når en vet 2015-koden.

Endringsliste for NCMP 2015-2016

Kumulativ endringsliste NCMP 2016 - oppdatert 05.04.2016

Endringsliste for NCSP 2015-2016

Endringsliste for NCRP 2015-2016

Informasjon til sektoren - Nytt i prosedyrekodeverkene fra 2016 versjon 2.pdf

NCMP/NCSP/NCRP 2016 (PDF)

Nye prosedyrekoder for (re)habilitering, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Koder i kapittel I og O gjeldende fra 2016 (PDF)

Det er dessverre forsinkelse i informasjonen som var planlagt til fagmiljøene. De to mest aktuelle kapitlene i prosedyrekodeverket, kapittel I «Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk og psykisk helsevern for voksne», og kapittel O «Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, inkludert private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale», publiseres derfor her slik at dette er tilgjengelig inntil fullstendig kodeverk publiseres i Finnkode.no 1/1-16 

NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2015

Historikk/datafiler

Bakgrunn

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen somatiske fagområder i spesialisthelsetjenesten, har fra 2006 hatt egne prosedyrekoder. De fire fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) og psykisk helsevern for voksne ble i 2010 inkludert i NCMP i kapittel WM - WR. I 2011 og 2012 har representanter fra fagmiljøene i offentlige og private virksomheter deltatt i arbeidet med revisjon, kvalitetssikring og testing av disse prosedyrene. Fra 2013 finnes kodene for habilitering og rehabilitering i NCMP kapittel O, mens kodene for TSB og psykisk helsevern for voksne finnes i kapittel I. Nye tilleggskoder er utviklet for å kunne registrere gjentakelse av prosedyrer ved døgnopphold og hvilken type helsepersonell som har utført prosedyren. Som hovedregel kan alle koder og tilleggskoder i NCMP benyttes dersom de er utført, uavhengig av inndelingen i kapitler og fagområder i kodeverket. 

Historiske datafiler NCMP 

2015

2014

NCMP Koderegister 2014 (txt) - 25.09.2013

NCMP Endringsliste 2013-2014 (PDF) - 29.11.2013

Eldre filer: NCMP Utviklingsprosjektet, nyhetsarkiv, datafiler (kith.no)

NCSP

Bakgrunn

De norske prosedyrekodene for kirurgiske fag er en del av et felles nordisk kodeverk (NCSP: NOMESKO Classification of Surgical Procedures). Kodeteksten beskriver inngrepet eller inngrepene som omfattes av koden. Det kan være behov for mer enn én kode for å kunne registrere inngrepet tilstrekkelig nøyaktig og nyansert.

Historiske datafiler NCSP

2015

NCSP Koderegister 2015 60-tegnstekst (txt) - 27.06.2014
NCSP Koderegister 2015 fulltekst (txt) - 27.06.2014
NCSP Endringsdokument 2014-2015 (PDF) - 26.11.2014

2014
NCSP Koderegister 2014 60-tegnstekst (txt)
NCSP Koderegister 2014 fulltekst (txt)
NCSP Endringsdokument 2013-2014 (PDF)
Eldre filer: NCSP Historiske datafiler og publikasjoner (kith.no)

NCRP

Radiologiske prosedyrer var til og med 2015 samlet i et eget kodeverk(lenke)

 

Sist oppdatert: 4. januar 2018

​Fant du det du lette etter?​