Logo for print

​Kodeverket ble utarbeidet av Den norske patologforenings kode- og nomenklaturutvalg i samarbeid med KITH på grunnlag av The Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED, 1984).

Informasjon om ny versjon av Norsk patologikodeverk (NORPAT) høsten 2017

Den norske patologforening (DNP), Kreftregisteret og Direktoratet for e-helse (E-helse) har planlagt å avvikle bruken av utdaterte og lokale versjoner av Den norske SNOMED for patologi, OID7010. Som erstatning vil Norsk patologikodeverk OID7010.6 (NORPAT) publiseres på ehelse.no høsten 2017.

Direktoratet for E-helse vil sende ut relevant informasjon når kodeverket er klart til å publiseres.

Den norske patologiforening har vært involvert i kvalitetskontroll av faglig innhold i kodeverket. 

Kreftregisteret vil lage nye spesifikasjoner basert på NORPAT. 

Ved publisering vil E-helse også sette dato for implementering av NORPAT.

E-helse vil etablere forvaltningsmodell og lage plan for forvaltning av kodeverket med jevnlige felles oppdateringer. 

Ønsker om nye koder og andre endringer i kodeverket sendes til

lab@ehelse.no

 

 

 

Sist oppdatert: 5. september 2017

​Fant du det du lette etter?​