Logo for print

Den multiaksiale klassifikasjonen for psykisk helsevern for barn og unge har vært i bruk siden 2008.

Retningslinjer for koding

Versjon 2.0 av retningslinjer for koding - Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) er publisert september 2018, og erstatter versjon 1.3 fra 2008.

Versjon 2.0 bygger på versjon 1.3. Endringer i kodingsregler for akse 1-4 som er tilkommet etter 2008 er tatt inn i den nye versjonen. Retningslinjer for bruk av akse 5 og 6 er uendret fra 2008.

Retningslinjer for koding PHBU v.2.0.pdf

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Akse 5 (PDF)

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Akse 6 – CGAS(PDF) (Inngår også i veilederen)

​Kodelister

Kodelistene for den multiaksiale klassifikasjonen har vært uendret siden 2007. Disse er nå revidert og er i samsvar med norsk ICD-10 per 1. januar 2019.

Kodelister for den multiaksiale klassifikasjonen gjeldende fra 1. januar 2019.xlsx

Kumulative endringsdokument for kodene i den multiaksiale klassifikasjonen 2008-2019.xlsx

Tidligere versjoner 

Retningslinjer for koding v1.3 (PDF) Erstatter kodeveileder, v.1.2.

Koderegistre (zip) Oppdatert 27.okt 2007

Opplæringsmateriell

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (Hanssen-Bauer 2008)
Children's Global Assessment Scale (Hanssen-Bauer 2008)

 

Spørsmål eller kommentarer til kodeverket kan rettes til Kodehjelpen kodehjelp@ehelse.no

Sist oppdatert: 6. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​