Logo for print

Klassifikasjonen BUP har vært i bruk siden 2008.

Registrering av koder fra første konsultasjon

Fra 1/1-17 blir det obligatorisk å registrere minimum én kode i den multiaksiale klassifikasjonen fra og med første konsultasjon. Her er veiledning for denne kodingen.

Versjon 1 ble publisert 15.12.2016.

Versjon 2 er publisert 11.01.2017 med disse endringene:
- Kapitlene har fått nummerering.
- I kapittel 2 og 3 er ordet «pasienten» i overskriften endret til «barnet».
- I kapittel 2 og 3 er omtale av direkte og indirekte pasientkontakt fjernet. Direkte og indirekte pasientkontakt skal registreres slik som beskrevet i NPRs registreringsveileder.

Registrering av tilstand i BUP fra og med første kontakt (PDF)

​Koderegister og veileder

Ble tatt i bruk 1.1.2008

Den største endringen fra tidligere klassifikasjon gjaldt akse 6 (skåring av barnets/ungdommens funksjonsnivå).

Children’s Global Assessment Scale (CGAS) (Shaffer et al. 1983) er nå i bruk, framfor Global Assessment of Psychosocial Disability (GAPD). CGAS var mer omfattende vurdert og mer i bruk internasjonalt, mens GAPD i liten grad var studert.

Spørsmål eller kommentarer til kodeverket generelt, eller opp mot konkret praktisk koding, kan rettes til Kodehjelpen kodehjelp@ehelse.no

Opplæringsmateriell

BUP-klassifikasjonen (PDF)
CGAS (PDF)

Sist oppdatert: 23. april 2018

​Fant du det du lette etter?​