Logo for print

Datafiler laboratoriekodeverket 

Norsk laboratoriekodeverk 7280_25 (csv) - Gyldig fra 21.04.2017.                                         Versjonen implementeres senest 01.06.2017

 

Nyhetsbrev april 2017 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.25 (PDF)

Tidligere nyhetsbrev

 

Nyhetsbrev januar 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.12 (PDF) 

Nyhetsbrev februar 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.13 (PDF)

Nyhetsbrev mars 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.14 (DOCX)

Nyhetsbrev april 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.15 (DOCX)

Nyhetsbrev mai 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.16 (DOCX)

Nyhetsbrev juni 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.17 (PDF)

Nyhetsbrev august 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.18 (DOCX)

Nyhetsbrev september 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.19 (DOCX) 

Nyhetsbrev oktober 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.20 (DOCX)

Nyhetsbrev november 2016 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.21 (PDF)

Nyhetsbrev januar 2017 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.22 (PDF)

Nyhetsbrev januar 2017 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.22 (PDF)*

Nyhetsbrev februar 2017 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.23 (PDF)

Nyhetsbrev mars 2017 Norsk laboratoriekodeverk versjon 7280.24 (PDF)

*korrigert versjon

Tidligere versjoner av NLK

 

Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_01
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_02
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_03
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_04
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_05
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_06
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_07
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_08
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_09
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_10
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2015_11
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2016_12
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2016_13
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2016_14
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2016_15
Norsk laboratoriekodeverk 7289_2016_16
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2016_17
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2016_18
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2016_19
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2016_20
Norsk laboratoriekodeverk 7280_2016_21                                                                         Norsk laboratoriekodeverk 7280_2017_22                                                                         Norsk laboratoriekodeverk 7280_2017_23                                                                          Norsk laboratoriekodeverk 7280_2017_24                                                              

Teknisk informasjon

Kodeverket er basert på det internasjonale NPU-kodeverket (se www.labterm.dk), og har nasjonale koder der det er behov.

Veiledere

Entydig samhandling

Norsk laboratoriekodeverk sikrer at pasientens laboratorieanalyser er entydig definert uavhengig av om pasienten behandles i primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Den gradvise utfasing av papir ved rekvisisjon og svar, gjorde standardisering av laboratorieanalysene nødvendig. Felles norske bruksnavn er et av flere steg på veien mot målet i Stortingsmelding nr.9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren».

Helsedirektoratet, og deretter Direktoratet for e-helse, har over flere år samarbeidet med helsesektoren for å utarbeide Norsk laboratoriekodeverk.

Laboratorievirksomhetene har oppnevnt representanter for å ivareta de faglige aspektene ved oppdateringer av kodeverket. E-helse forvalter den nasjonale versjonen av kodeverket i samarbeid med sektoren og internasjonale aktører.

Sist oppdatert: 21. april 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin