Logo for print

Helsefaglige kodeverk

Alle spørsmål angående koding med helsefaglige kodeverk sender du til kodehjelp@ehelse.no

 

Hva kan kodehjelp@ehelse.no svare på?

Spørsmål om bruk av de medisinske kodeverkene for diagnoser, undersøkelser og behandlinger. For eksempel:

  • regler for valg av koder
  • hvilken kode du skal velge for en bestemt diagnose
  • koder for undersøkelser
  • koder for behandlingsprosedyrer

Unngå personopplysninger. Kodehjelp svarer også på spørsmål om kodeverk  på Volven.

 

Hva er vanlig svartid på kodehjelp@ehelse.no?

Normalt 2-10 dager. Alle får svar.

 

Hvem har ansvaret for kodehjelp@ehelse.no?  

Avdeling helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse. Vi som jobber her er helsepersonell, de fleste leger.

 

Hvordan sende inn forslag til endring i koder til kodehjelp@ehelse.no?

Skjema for ønske om endringer i helsefaglige kodeverk

Norsk laboratoriekodeverk​

Spørsmål om bruk av Norsk laboratoriekodeverk sender du til
lab@ehelse.no

DRG/ISF/Finansieringsordninger

Spørsmål om ​DRG og ​ISF sender du til drginfo@helsedir.no

 

Hvordan kan jeg gi tilbakemelding på om DRG-gruppen er feil?

DRG-gruppering (diagnoserelaterte grupper) hører til finansieringsordningene. Det er Helsedirektoratet som har ansvar for dette. 

 

Hvem skal jeg spørre om refusjonskategorier for polikliniske radiologiske undersøkelser?

Takster og regelverk finner du på helfo.no  

Helsedirektoratet forvalter regelverket. Forslag til endringer i refusjonstakster eller regelverk sendes til postmottak@helsedirektoratet.no

Innrapportering til Norsk pasientregister

Spørsmål om ​dette sender du til npr@helsedir.no

Sist oppdatert: 9. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​