Logo for print

Veiledere

 

Regelverk for koding 2017 IS-2578 (PDF)

Utgitt: 12/2016

Endret: 11.01.2017

IS-nummer: IS-2578

Type: Regelverk

 

​​Regelverk og veiledning for koding som omfatter kodeverkene ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP.

  • ​Regelverket er normgivende for medisinsk koding, som en del av rapportering til Norsk Pasientregister

  • Kodingsreglene skal følges og legges til grunn ved revisjoner av medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten

  • Regelverket oppdateres årlig

Endret versjon av Kodingsregelverket for 2017 (11.01.2017)

Endring i kapittel 22 Registrering av tilstand i BUP fra og med første kontakt, inntil det registreres på alle akser i den multiaksiale klassifikasjonen

Overskrifter i kap. 22.2 og 22.3 er endret for å gjøre det tydeligere at registreringene gjelder i forhold til om det er barnet som møter.  

Tekst i kap. 22.2 og 22.3 som omtaler direkte og indirekte pasientkontakt er fjernet. Definisjon av direkte og indirekte pasientkontakt er beskrevet i NPRs registreringsveileder kap 2.4.1, og NPRs definisjon skal brukes.  

Les mer i Veileder for rapportering av aktivitets data i psykisk helsevern (PDF) (helsedirektoratet.no)

Regler for bruk av ICD-10 koder for poliklinisk helsehjelp innen psykisk helsevern voksne (PHV)og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

De kodingsreglene som gis her er i samsvar med de generelle kodingsreglene for ICD-10, og føringer i «Blåboka».
Helsedirektoratets Avdeling finansiering og DRG har tatt utgangspunkt i disse reglene ved utforming av DRG-grupperingen for poliklinisk behandling innen de to fagfeltene.
Kodingsregler for poliklinisk behandling innen psykisk helsevern  (PDF)
- oppdatert 14.10.2016 

E-læring

I tillegg til veiledningen finnes en selvtest på en interaktiv nettside. Spørsmålene illustrerer prinsipper ved diagnosekoding med ICD-10 og anbefales brukt sammen med veiledningen. Selvtesten oppdateres ved behov.

Opplæring i medisinsk koding: e-læring og selvtest

Tidligere utgitte kodeveiledninger

Kodeveiledning 2016 (PDF)

Kodeveiledning 2015 (PDF)

Kodeveiledning 2014 (PDF)

Kodeveiledning 2013 (PDF)

Kodeveiledning 2012 (PDF)

Kodeveiledning 2011 (PDF)

Kodeveiledning 2010 (PDF)

 

Sist oppdatert: 21. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​